Mjesne zajednice

Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona

R.broj  Mjesna zajednica Telefon Sekretar Dan u sedmici
 1. Batva  281-219    Katana Almasa pon.-pet.
 2. Brčanska Malta  251-592    Đulabić Nada pon.-pet.
 3. Breške  812-022    Banović Mirjana utorak,četvrtak
 4. Bukinje  215-503    Brkić Tomka pon.-pet.
 5. Centar  252-468    Mrkaljević Naila pon.-pet.
 6. Dobrnja  388-500    Hodžić Osman pon,srij,petak
 7. Dokanj  399-374    Banović Mirjana pon,srij,petak
 8. Donja Obodnica  386-262    Saletović Sadija pon.-pet.
 9. Dragunja  801-548    Hodžić Osman utorak,četvrtak
 10. G. Tuzla  390-242    H.Beganović Remzija pon.-pet.
 11. G. Obodnica  812-086    Josipović Jadranka utorak,četvrtak
 12. G. Lipnica  806-100    Djedović Admir pon,srij,petak
 13. Grabovica  271-264    Volavka Safija utorak,četvrtak
 14. Husino  802-231    Divković Tomislav pon,srij,petak
 15. Jala  262-115    Osmanović Mersa pon.-pet.
 16. Kula  252-194    Franjić Ljuba utorak,četvrtak
 17. Kreka  398-135    Zulić Fehrija pon.-pet.
 18. Kiseljak  382-190    Đaković Snežana pon.-pet.
 19. Lipnica  806-101    Halilović Senada pon.-pet.
 20. Ljepunice  384-151    Bajrić Amela srijeda i petak
 21. Ljubače  808-214    Divković Tomislav utorak,četvrtak
 22. Mosnik  228-721    Suman Zehra poned,srijeda
 23. Mejdan  228-482    Suman Zehra utor,čet i pet
 24. Mramor  810-250    Bajrić Amela pon,uto i čet
 25. Novi Grad I  273-426    Volavka Safija pon,sri,pet
 26. Novi Grad II  250-579    Paočić Emira pon.-pet.
 27. Par Selo  208-432    Čajić Stela pon.-pet.
 28. Pasci Gornji  206-125    Fejzić Sabina pon.-pet.
 29. Sjenjak  272-456    Alić-Partić Azra pon,srij,petak
 30. Slavinovići  225-862    Franjić Ljuba pon,srij,petak
 31. Simin Han  393-311    Sinanović Alija pon.-pet.
 32. Slatina  281-597    Mahmuzić Tenzila utorak,četvrtak
 33. Solana  290-633    Bogdanović Edita pon.-pet.
 34. Solina  268-534    Josipović Jadranka pon,srij,petak
 35. Sr. Lipnica  806-103    Djedović Admir utorak,četvrtak
 36. Stari Grad  255-452    Barčić Nevresa pon.-pet.
 37. Ši Selo  204-609    Alić-Partić Azra utorak,četvrtak
 38. Šićki Brod  215-110    Halilović Bersid pon.-pet.
 39. Tušanj  281-268    Mahmuzić Tenzila pon,srij,pet
 40. Požarnica  393-311    Sinanović Alija svaki dan u S.Hanu
Oznake: mjesne, zajednice,