Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona R.broj  Mjesna zajednica Telefon Sekretar Dan u sedmici  1. Batva  281-219    Trakilović Palma  2. Brčanska Malta  251-592   ...

Više