Mjesne zajednice

19. Novembra 2014.

Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona

R.broj  Mjesna zajednica Telefon Sekretar Dan u sedmici
 1. Batva  281-219    Trakilović Palma
 2. Brčanska Malta  251-592    Atanović     Alija pon. sri. i pet.
 3. Breške  812-022    Banović Mirjana utorak i četvrtak
 4. Bukinje  207-007    Đuzel  Farza pon, srij. i pet.
 5. Centar  252-468    Đuzel  Farza utorak i četvrtak
 6. Dobrnja  388-500    Bajrić Amela pon, srij. i pet.
 7. Dokanj  295-244    Banović Mirjana pon, srij. i pet.
 8. Donja Obodnica  386-262    Saletović Sadija pon. sri. i pet.
 9. Dragunja  801-548    Bajrić Amela utorak i četvrtak
 10. G. Tuzla  390-242    Ćatić Elmir utorak i četvrtak
 11. G. Obodnica  812-086    Saletović Sadija utorak i četvrtak
 12. G. Lipnica  806-100    Djedović Admir utorak,srij. i petak
 13. Grabovica  271-264    Perić Tanja utorak i četvrtak
 14. Husino  803-025    Đaković Snežana pon. i sri.
 15. Jala  296-461    Halilović Bersid utorak i četvrtak
 16. Kula  294-319    Perić  Tanja pon. sri. i pet.
 17. Kreka  398-135    Stojić Nada pon. sri. i pet.
 18. Kiseljak  382-190    Đaković Snežana utorak,čet. i petak
 19. Lipnica  806-101    Halilović Senada
 20. Ljepunice  384-151    Omazić  Armen utorak i četvrtak
 21. Ljubače  808-214    Damadžić Melisa utorak i četvrtak
 22. Mosnik  228-721    Hasanović Suvada pon., sri. i čet.
 23. Mejdan  228-482    Hasanović Suvada utorak i petak
 24. Mramor  810-250    Husić  Amir utorak i četvrtak
 25. Novi Grad I  273-426    Atanović Alija utorak i četvrtak
 26. Novi Grad II  250-579    Franjić Ljuba utorak i četvrtak
 27. Par Selo  208-432    Stojić Nada utorak i četvrtak
 28. Pasci Gornji  206-125    Musić Irma utorak i četvrtak
 29. Požarnica  393-311    Ćatić Elmir
30. Sjenjak  272-456    Omazić Armen pon. srij. i petak
 31. Slavinovići  225-862    Franjić LJuba pon. srij. i petak
 32. Simin Han  393-311    Ćatić Elmir pon. srij. i petak
 33. Slatina  298-056    Damadžić Melisa pon. srij. i petak
 34. Solana  290-633    Halilović Bersid pon. srij. i petak
 35. Solina  268-534    Husić   Amir pon. srij. i petak
 36. S.Lipnica  807-103    Mrkaljević Naila utorak i četvrtak
 37. Stari Grad  255-452    Mrkaljević Naila pon. srij. i petak
 38. Ši Selo  204-609    Tubić  Sandra pon. srij. i petak
 39. Šićki Brod  215-110    Djedović Admir pon. i četvrtak
 40. Tušanj  289-474    Tubić  Sandra utorak i četvrtak