Gradski štab civilne zaštite Tuzla nije imao nabavke u vrijeme pandemije – Reagovanje na saopštenje Kluba vijećnika SDA

Home Vijest Gradski štab civilne zaštite Tuzla nije imao nabavke u vrijeme pandemije – Reagovanje na saopštenje Kluba vijećnika SDA

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije (SDA) je u svom saopštenju za javnost od 24.6.2020.godine, između ostalog, naveo da je Gradska uprava u vremenu pandemije (2020. godine) izvršila nabavku kompjuterske opreme u iznosu od 71.790 KM, te na osnovu te NEISTINE izvodila negativne zaključke o moralnosti rada Gradske uprave.

Klub vijećnika SDA svoje saopštenje zasniva na NEISTINI. U VREMENU STANJA NESREĆE UZROKOVANOG PANDEMIJOM, GRADSKA UPRAVA I GRADSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE, NISU IMALI JAVNE NITI BILO KAKVE DRUGE NABAVKE VEZANO ZA BORBU PROTIV PANDEMIJE.

Opremanje službi zaštite i spašavanja se, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju, vrši kontinuirano svake godine i to iz sredstava čija je namjena strogo Zakonom određena. Tako je npr. u 2019. godini nabavljeno: vozila za službu hitne medicinske pomoći, rovokopač za asanaciju terena, mobilna pumpa za interventnu odbranu od poplava, sistem za punjenje vreća pijeskom, traktor sa pratećom opremom za intervencije na terenu, te računarska oprema za članove Gradskog štaba civilne zaštite, koji su ujedno i šefovi službi, koji će računarsku opremu koristiti u funkciji zaštite i spašavanja u vremenu stanja prirodne i druge nesreće, kao i za redovan rad službi u vremenu izvan stanja nesreće. DAKLE, SVE NAVEDENE NABAVKE PROVEDENE SU 2019. GODINE, A NE 2020. GODINE U VREMENU PANDEMIJE. Kada je u pitanu nabavka računarske opreme, nezavisni ekspert koji se bavi monitoringom javnih nabavki, za nabavku računarske opreme u gradskoj upravi Tuzla, naveo je da su u tom slučaju “svi postupci provedeni otvorenim postupkom javnih nabavki, što je najtransparentniji način biranja dobavljača…“

Zahvaljujući kontinuiranom opremanju službi civilne zaštite, i edukaciji članova štaba i građana, Gradski štab civilne zaštite odbranio je Tuzlu od nedavne poplave i prijetnje klizištima.

Građani treba da znaju sve o utrošku budžetskih sredstava i sredstava za zaštitu i spašavanje. I građani i Gradsko vijeće se o tome informišu putem informacija na službenoj web stranici Grada, te tromjesečno i šestomjesečno kroz izvještaje o izvršenju Budžeta, kao i kroz izvještaje i informacije različitih službi, pa i Službe civilne zaštite.

Zar u 21. stoljeću neko može problematizirati potrebu da se ostvaruju uštede u novcu i vremenu, primjenom savremene računarske opreme? Gradska uprava će nastaviti svoj program digitalizacije, osavremenjavanja i razvoja Tuzle, bez obzira na stavove SDA.

Vijećnici većine u Gradskom vijeću odbili su zahtjev SDA jer je u njemu sadržana neistinita tvrdnja da je u vijeme trajanja stanja nesreće došlo do nabavke računarske i druge opreme, A TO NIJE ISTINA. NIJE MOGUĆE PODNIJETI IZVJEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA U VREMENU PANDEMIJE, JER U TOM VREMENU NIKAKVIH NABAVKI, PA NI JAVNIH, NIJE NI BILO. NEMOGUĆE JE IZVIJESTITI O NEČEMU ČEGA NIJE BILO.

Grad Tuzla
Služba civilne zaštite