Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla

Home Vijest Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla
Na osnovu člana 131. Zakona o prostornom uređenju i građenju (“Službene novine TK”, broj: 6/11, 4/13,15/13,3/15 i 2/16 ) i člana 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzla u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14), Gradonačelnik Grada Tuzla, putem Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, objavljuje:
JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla
Kompletan tekst Javnog poziva i urnek izjave, možete preuzeti na sljedećim linkovima: