Obavijest o mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta Zoning plana privredne zone „Mlake“

Home Vijest Obavijest o mjestu, vremenu i načinu izlaganja Nacrta Zoning plana privredne zone „Mlake“

Obavještavaju se građani MZ Šićki Brod, te vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području obuhvaćenom Nacrtom Zoning plana privredne zone „Mlake“ (u daljem tekstu: Nacrt Zoning plana), da u skladu sa odredbama člana 43. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/11, 4/13, 15/13, 2/16 i 4/17), (u daljem tekstu: Zakon), te Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla broj: 01-23-8136-2018 od 21.11.2018. godine, mogu izvršiti javni uvid u Nacrt Zoning plana, kako slijedi :

 

MJESTO UVIDA:

  • Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla, Ulica ZAVNOBIH-a br. 11, Tuzla
  • UO Zavod za urbanizam Grada Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br. 6, Tuzla
  • Prostorije MZ Šićki Brod, Ul. 21. aprila br. 70

Nacrt Regulacionog plana bit će postavljen i na web stranicu Grada Tuzle : www.tuzla.ba (Grad Tuzla / Služba za prostorno uređenje / Regulacioni planovi)

POČETAK I TRAJANJE UVIDA:

Zainteresirana lica mogu izvršiti uvid u Nacrt Zoning plana na navedenim lokacijama počev od 14.12.2018. godine, najkasnije do 14.01.2019. godine.

MJESTO I DATUM PREZENTACIJE NACRTA ZONING PLANA:

Javna prezentacija i rasprava o Nacrtu Zoning plana bit će održana u prostorijama MZ Šićki Brod, dana 08.01.2019. godine (utorak) u 17,00 h.

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina i drugi zakoniti korisnici prostora na području koje je obuhvaćeno Nacrtom Zoning plana, da izvrše uvid u isti, te da se uključe u javnu raspravu učestvovanjem na javnoj prezentaciji i raspravi, ili dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i prijedloga Nosiocu pripreme Zoning plana, na adresu:

„Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzla, Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, Tuzla“, ili putem pisarnice Grada Tuzla, koja se nalazi na istoj adresi.

Ukoliko se lica pozvana da izvrše uvid i učestvuju u javnoj raspravi ni na koji način ne odazovu na javnu raspravu u predviđenom roku, smatrat će se, u skladu sa odredbom člana 43. stav (12), da su saglasni sa datim Nacrtom Zoning plana, te naknadno neće moći postavljati bilo kakve primjedbe i uslove u procesu odobravanja građenja i drugih zahvata u prostoru koji su u skladu sa Nacrtom Zoning plana i opštim urbanističkim pravilima.

 

NOSILAC PRIPREME:

Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline

 


Fatal error: Class 'Su_Shortcodes' not found in /usr/www/users/tuzlaz/grad/wp-content/themes/Impreza/single-vijesti.php on line 133