Budžet za 2022.godinu

29. Oktobra 2021.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2022. godine

Obrazloženje izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2022. godine

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-30.06.2022. godine

Obrazloženje izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-30.06.2022. godine

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-30.09.2022. godine

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-30.09.2022. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.- 31. 12. 2022 godine

Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu

Prilog uz Oduku o izmjenama i dopnama Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. do 31.12.2022 godine

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.03.2022.godine

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.03.2022. godine

Rebalansirani kapitalni Budžet Grada Tuzla za 2022.godinu

Prilog uz prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzla za period od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Budžet Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022.godine

Odluka o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022.godinu

Obrazloženje Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022.godine

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za period 01.01. – 31.12.2022.godine

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu
Odluka o načinu provođenja javne rasprave

Nacrt budžeta Grada Tuzla za period 01.01.do 31.12. 2022.godine

Obrazloženje nacrta budžeta Grada Tuzla za period 01.01.do 31.12. 2022. godine.

Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Grada Tuzla za period 01.01.do 31.12.2022. godine