OBAVJEŠTENJE GRADSKE IZBORNE KOMISIJE TUZLA – 05.10.2022.

U skladu sa članom 2.13. Izbornog zakona BiH, između ostalog, Gradske / Općinske izborne komisije su nadležne da  objedine rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u gradu / općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, te da ih  dostave Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Nakon unosa i kontrole rezultata za pojedina biračka mjesta utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na činjenicu da je prilikom unosa u obrasce od strane biračkih odbora utvrđeno da broj glasačkih listića u glasačkim kutijama nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića, odnosno da je broj glasova kandidata veći od ukupnog broja glasova koje je osvojio politički subjekt tog kandidata.

Takođe, prema stanju, u pojedinim obrascima nije bilo moguće pravilno utvrditi izborne rezultate jer od strane biračkih odbora pojedini obrasci nisu dostavljeni, nisu ispunjeni ili su djelimično popunjeni.

Imajući u vidu navedeno, Gradska izborna komisija Tuzla je u ostavljenom roku podnijela Centralnoj izbornoj komisiji BiH dana 03.10.2022. godine Zahtjev za otvaranje vreća i pravilno objedinjavanje utvrđenih rezultata, za redovna biračka mjesta na kojima birački odbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate.

Dana 04.10.2022. godine u 19:56 sati putem email-a Gradska izborna komisija Tuzla je od strane Centralne izborne komisije BiH zaprimila naredbe kojima se odobrava otvaranje vreća sa glasačkim materijalom i brojanje glasačkih listića.

Za potrebe otvaranja vreća i pravilnog objedinjavanja utvrđenih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je imenovala pet timova, te osigurala adekvatan prostor za otvaranje vreća i pravilno brojanje glasačkih listića, počev od 05.10.2022. godine u 10:00 sati, pa sve do završetka brojanja, uz obezbjeđenje mjera sigurnosti.

O potrebi pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je odmah putem email-a 04.10.2022. godine u 21:26 sati, obavijestila sve političke subjekte kako bi akreditovani posmatrači mogli prisustvovati otvaranju vreća sa glasačkim materijalom i brojanju glasačkih listića.

Politički subjekti su takođe obaviješteni da akreditovani posmatrači mogu prisustvovati unosu podataka u aplikaciju JIIS BiH Centralne izborne komisije BiH počev od 13:00 sati.

Akreditovani posmatrači političkih subjekata prisustvuju otvaranju vreća sa glasačkim materijalom, brojanju glasačkih listića, te unosu podataka u aplikaciju.

 

 

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA TUZLA