Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

19. Decembra 2017.

/informacije-o-javnim-raspravama

Poziv za 8. redovnu sjednicu GVT

Poziv za 7.redovnu sjednicu GVT

Poziv za 6.redovnu sjednicu GVT

Poziv za 5.redovnu sjednicu GVT

Poziv za 1. vanrednu sjednicu GVT

Poziv za 4.redovnu sjednicu GVT

Poziv za 3. redovnu sjednicu GVT

Poziv za 2. redovnu sjednicu GVT

Poziv za 1. (konstituirajuću) sjednicu GVT

Poziv za 11. vanrednu sjednicu GVT

Poziv za 10. vanrednu sjednicu GVT

Poziv za 9. vanrednu sjednicu Graddskog vijeća Grada Tuzle

Dnevni red – 43. sjednica GVT

Poziv za 8. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle

Poziv za 7. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle

Poziv za 6. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle

Poziv za 5. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle

Dnevni red – 42. sjednica GVT

Dnevni red – 41. sjednica GVT – Poziv za 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle, koja će biti održana u četvrtak 30. 01. 2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u sali za sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Tematski dio sjednice bit će posvećen problematici aerozagađenja na području grada Tuzle, dok će se radni dio sjednice odnositi na razmatranje tačaka prema priloženom Dnevnom redu.

Dnevni red – 40. sjednica GVT

Dnevni red – 39. sjednica GVT

Dnevni red – 38. sjednica GVT

Dnevni red – 37. sjednica GVT

Dnevni red – 36. sjednica GVT

Dnevni red – 35. sjednica GVT

Dnevni red – 34. sjednica GVT

Dnevni red – 33. sjednica GVT

Dnevni red – 32. sjednica GVT

Obavijest o odlaganju 32. redovne sjednice GVT

Dnevni red – 31. sjednica GVT

Dnevni red – 30. sjednica GVT

Dnevni red – 29. sjednica GVT

Dnevni red – 28. sjednica GVT

Dnevni red – 27. sjednica GVT

Dnevni red – 26. sjednica GVT

Dnevni red – 25. sjednica GVT

Dnevni red – 24. sjednica GVT

Dnevni red – 23. sjednica GVT

Dnevni red – 3. vanredna sjednica GVT

Dnevni red – 22. sjednica GVT

Dnevni red – 21. sjednica GVT

Dnevni red – 20. sjednica GVT

Dnevni red-19.sjednica GVT

Dnevni red-18.sjednica GVT

Dnevni red -17. sjednica GVT

Dnevni red -16. sjednica GVT

Dnevni red-15.sjednica GVT

Dnevni red -14. sjednica GVT