Gradonačelnik Lugavić  i premijer Tuzlanskog kantona Halilagić razgovarali o budućem razvoju Tuzle i Kantona

22. Novembra 2023.

U Gradskoj upravi Tuzle, danas je gradonačelnik, dr.sc. Zijad Lugavić, sa saradnicima, upriličio prijem za delegaciju Vlade Tuzlanskog kantona, na čelu sa premijerom Vlade, Irfanom Halilagićem. Sastanak je pružio priliku za detaljnu analizu postojećih projekata, istraživanje njihovog napretka i identifikaciju mogućnosti za unapređenje saradnje, u cilju bržeg razvoja Tuzle i Tuzlanskog kantona. Gradonačelnik Lugavić i premijer Halilagić razmijenili su ideje i vizije o potencijalnim zajedničkim inicijativama za brži privredni rast, infrastrukturne inicijative, te poboljšanje kvaliteta života građana.

Razgovarano je o aktuelnim projektima i budućem razvoju grada Tuzle, te cijelog Tuzlanskog kantona, poput uređenja i zaštite okoliša, te uslovima i mogućnostima za apliciranje za finansiranje projekata u novoj fiskalnoj godini. Također, razgovaralo se o razvojnim projektima u oblasti zdravstva, boračko – invalidske zaštite, povratka i kulture, s obzirom da Grad Tuzla i Tuzlanski kanton dijele osnivačka prava u nekoliko ustanova kulture u Tuzli, kao i o zajedničkom djelovanju prema nadležnim institucijama kako bi se realizovali projekti koji nose direktne koristi za građane, poput uvođenja e-Uprave, odnosno aktiviranja usluga „e-bebe“, „e-prebivalište“ i „e-JMBG”.

Gradonačelnik Lugavić se zahvalio premijeru Halilagiću i saradnicima na posjeti, te iskazao zadovoljstvo naspram prezentiranih realnih planova za realizaciju insfrastrukturnih projekata na području grada Tuzle, kao što su izgradnja Kampusa Univerziteta i rekonstrukcija zgrade Vlade TK na Slatini, te naglasio da on i premijer Halilagić već duži niz mjeseci imaju odličnu komunikaciju s ciljem ostvarivanja zajedničke vizije prosperiteta Tuzle i Tuzlanskog kantona.  Današnji sastanak plod je takve komunikacije, te je gradonačelnik Lugavić kazao: „Trenutna Vlada Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Halilagićem i Gradska uprava u fokusu imaju samo građanke i građane grada Tuzle i Tuzlanskog kantona i njihove potrebe, a to su kvalitetniji život, rad, zdravstveni i obrazovni sistem itd. Danas smo otvorili veliki broj pitanja s obje strane na koja želimo naći zajednički odgovor i definisati zajedničke pravce rješavanja tih problema. Mislim da smo na pravom tragu da takve dogovore postignemo“. Gradonačelnik Lugavić istakao je i da će najavljeni razvojni projekat izgradnje Kampusa sigurno kreirati novu vizuru sjevernog dijela grada, ali i samo egzistiranje Kampusa jednom gradu i njegovoj akademskoj zajednici daju jednu novu dimenziju.

„Prije svega drago mi je da smo otvorili komunikaciju sa Gradom Tuzlom. Danas smo otvorili više različitih tema i očito je da je i sa naše, a i sa strane Grada Tuzle u fokusu građanin i projekti koji za rezultat imaju direktne koristi za građane. Kada su u pitanju značajni infrastrukturni projekti koje Vlada TK planira realizovati u narednom periodu na području Tuzle su rekonstrukcija zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, čime ćemo onaj ružni prizor na Slatini zamijeniti jednim reprezentativnim objektom. Također, planiramo početi i generacijski projekat izgradnje Kampusa Univerziteta u Tuzli što će dati poseban podstrek razvoju tog urbanog dijela grada“, kazao je danas premijer Halilagić, te pozvao gradonačelnika Lugavića i njegove službe na intenzivniju saradnju, češće kontakte i ubrzavanje realizacije svih razvojnih projekata.

„Današnji sastanak sigurno nije mogao riješiti sve probleme i inicijative, ali sigurno je da smo napravili pomak i da će službe i resorna ministarstva u narednom periodu nastaviti djelovati u skladu sa današnjim inicijativama“, složili su se danas Halilagić i Lugavić, ocjenjujući ga dobrom inicijativom za nastavak i unapređenje međusobnih odnosa.

Prvi zvanični i konstruktivni sastanak pokazao je obostranu predanost za saradnju i partnerstvo, s ciljem ostvarivanja održivog i prosperitetnog razvoja i Tuzle i Kantona. Na sastanku su precizirane konkretne teme, te se očekuje dalja realizacija planova i saradnja između Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona u cilju unapređenja kvalitete života građana i privrednog razvoja.

Grad Tuzla