Gradonačelnik Lugavić i šef USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA) razgovarali o participativnom budžetiranju

2. Februara 2024.

U Gradskoj upravi Tuzle danas je gradonačelnik, dr.sc. Zijad Lugavić, sa saradnicima primio šefa USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA) Levana Samadahvili, stručnjakinju za općinske usluge, Amelu Gačanović Tutnjević, i regionalnu savjetnicu, Biljanu Smajić. Fokus sastanak je bio participativno budžetiranje.

Gradonačelnik  Lugavić, izrazio je zahvalnost na posjeti i istaknuo važnost saradnje s USAID LGAA projektom, s naglaskom na unapređenju usluga koje Grad pruža svojim građankama i građanima.

Projektni tim, u zajedničkom radu s timom za poboljšanje usluga Grada Tuzle unutar USAID LGAA projekta, fokusirao se na pregled Akcionog plana za poboljšanje usluga. Poseban naglasak stavljen je na aktivnosti koje se odnose na održavanje puteva, uspostavljanje telefonske linije, modernizaciju Matične knjige te povećanje digitalizacije ključnih usluga.

Grad Tuzla