Gradonačelnik Lugavić posjetio JKP”Komunalac” – nabavljen novi kamion

3. Aprila 2024.

GradonačelnikTuzle, dr.sc. Zijad Lugavić danas je posjetio JKP “Komunalac” kako bi prisustvovao predstavljanju novog kamiona za prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada. JKP “Komunalac” je nakon ispunjenja zakonskih uslova i finansijske konsolidacije, nabavio prvi od planiranih četiri kamiona za ovu godinu.

“Veoma je bitno kontinuirano raditi na nabavci nove opreme koja će unaprijediti kvalitet i sigurnost rada naših zaposlenika u Komunalcu. Nabavkom novih vozila osigurat ćemo efikasniji rad i bolju uslugu za naše građane. Siguran sam da će uposlenici koji rade na ovim poslovima biti zadovoljniji, jer će imati noviju i sigurniju opremu te će sigurno obavljati svoj posao bolje”, rekao je gradonačelnik Lugavić.

Novi kamion posebno je namijenjen za manje ulice i visinske zone, što će riješiti određene probleme na terenu. Gradonačelnik Lugavić je istaknuo da je ovo samo početak te da Komunalac planira nabavku još tri kamiona kako bi se osigurala kontinuirana efikasnost i poboljšanje kvalitete usluga.

“Nabavljanje novih kamiona, dokazuje opredijeljenost uprave da radi na podizanju nivoa kvalitete usluga i na podizanju nivoa sigurnosti, uslova rada svih zaposlenih u preduzeću”, naglasio je gradonačelnik Lugavić.

Direktor JKP “Komunalac”, Admir Bećirović kazao je da su u toku pripreme za raspisivanje javnog poziva za nabavku još tri kamiona te se nada da će do kraja godine biti bolje opremljeni, što će dodatno poboljšati kvalitetu usluga i uslove rada svih zaposlenika.

Grad Tuzla