Intenzivno se provode aktivnosti održavanja zelenih površina i orezivanja drveća

8. Februara 2024.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica putem JKP Komunalac, intenzivno provodi aktivnosti održavanja zelenih površina u skladu s Programom održavanja, kao i pristiglih zahtjeva građana. Intenzivno se radi na orezivanju preraslog drveća, uređenja drvoreda, sječe starih i dotrajalih stabala. U proteklom periodu završeni su radovi orezivanja u Mjesnoj zajednici Batva, čime je unaprijeđena sigurnost i estetika tog područja.

Trenutno se provodi uređenje drvoreda u Titovoj ulici. U narednom periodu, ukoliko vremenske prilike budu povoljne, planirano je provesti skraćivanje preraslih i potencijalno opasnih bagremova duž puta za Gradinu i putne komunikacije u naselju Hidani.

Osim navedenih aktivnosti, Služba također provodi uređenje i čišćenje zelenih površina, čime se osigurava uređenost i higijena prostora, te očuvanje okoliša.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica