Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora / mobilnih timova i njihovih zamjenika

22. Maja 2024.

Gradska izborna komisija Tuzla je objavila Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora / mobilnih timova i njihovih zamjenika.

Javni oglas ostaje otvoren dvadeset (20) dana od dana objave.

Kompletan tekst Javnog oglasa za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora / mobilnih timova i njihovih zamjenika kao i pripadajući prijavni obrazac dostupni su na sljedećem linku: https://grad.tuzla.ba/gradska-izborna-komisija/javni-pozivi-i-oglasi/