Kreditiranje preduzeća u poplavljenim područjima

21. Januara 2015.

Obavještavamo vas da je Federalno ministarstvo industrije, energetike i rudarstva objavilo treći Javni poziv za dodjelu kreditnih sredstava po povoljnim uslovima, za preduzeća koja su bila pogođena poplavama na prostoru FBiH u prošloj godini.

Sredstva su ostala na raspolaganju nakon dva javna poziva. Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika preostalih kreditnih sredstava, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih  u Razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Izdaci za finansijsku imovinu – Ostala domaća pozajmljivanja” (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14).

Više informacija o javnom pozivu možete naći na web stranici Ministarstva, putem web linka:

http://www.fmeri.gov.ba/treci-javni-poziv-za-kandidovanje-programa-kreditiranje-pod-povoljnim-uslovima-u-poplavljenim-podrucjima-.aspx