Na Kolegiju gradonačelnika Tuzle utvrđen Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu

12. Decembra 2019.

U četvrtak, 12.12.2019. godine, u Gradskoj upravi Tuzle, održana je 62. Sjednica Kolegija gradonačelnika grada Tuzle. U okviru dnevnog reda Kolegija gradonačelnika, između ostalog, razmatrani su prijedlozi: Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01. – 31.12.2020. godine, Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01. – 31.12.2020. godine, te Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period 1.1. do 31.12.2019. godine.

„Tema današnje sjednice Kolegija gradonačelnika je bio budžet Grada Tuzle, odnosno Prijedlog Budžeta za 2020. i rebalans Budžeta za 2019. godinu. Osnovni razlog za rebalans je što smo od JKP Vodovod i kanalizacija naplatili sredstva od angažovanog kapaciteta u većem iznosu nego smo planirali, planirali smo 500.000 KM, a Vodovod  je uplatio 700.000 KM. Ova sredstva će, uglavnom, biti utrošena na vodovodnu infrastrukturu, prije svega za obnovu membrana na postrojenju za pitku vodu na Ceriku, te za druge projekte. Razlog je i preraspodjela, neke stavke nisu ostvarene kako su planirane iz različitih razloga, pa se radi prenamjena i zato nam treba rebalans da bi to postalo dio Budžeta. Prijedlog Budžeta za 2020. godinu je ambiciozan, planiran jje iznos od oko 75 miliona, a u tom iznosu su i planirana kreditna sredstva u iznosu od sedam miliona KM. Tu se nalaze i određena sredstva koja se prenose iz ove godine za neke radove koji su u toku, jer ne možemo platiti radove dok ne budu završeni, onako kako je to planirano projektom i propisano ugovorom o izvođenju radova. Nadam se da će Prijedlog Budžeta odgovarati i vijećnicima jer su oni imali primjedbe koje su dostvaljali u toku javne rasprave. Primjedbe i rasprave se uglavnom svode na to da bi nam trebao puno veći  Budžet. Teško možete bilo koju primjedbu ili prijedlog smatrati pogrešnim, samo je problem što su sve te ideje ograničene visinom Budžeta i realnoj mogućnosti da se Budžet realizuje. Ono što je važno reći za protekle godine, je to da smo ojačali sva komunalna preduzeća, stvorili smo neka  nova javna preduzeća, ali nismo napravili jedan veoma važan komunalni projekat. Nikada to u Tuzli nije urađeno, da se napravi na visokim evropskmi standardima Gradsko groblje. Bilo je pokušaja šezdesetih, sedamdesetih godina,  ali nikada nijedna generacija to nije uradila i to je obaveza ove administracije i mog tima, da napravimo Gradsko groblje po najvišim standardima. Da to groblje ne bude daleko, da ne bude skup ukop. Zašto bi bio skup? Dobili smo od Elektroprivrede šljačište besplatno, nasipat ćemo zemljom, ako gradite nebodere, vi nama platite gdje istresate zemlju dok kopate temelje ili nam ne platite ako istresete zemlju tamo gdje mi kažemo i uvaljate kako to naš projekat kaže, e onda ne plaćate, što znači da i to treba da dobijemo besplatno, pa zašto onda da naplaćujemo to. Da li možda da se vrati investicija, ne nego zato što to pravi Budžet iz kredita, a novac iz Budžeta je novac svih građana. Jedino, dakle, treba da se snose tekući troškovi, troškovi opreme i mašina koji su potrebni da se tamo radi i samo to treba da bude u cijeni. Ona dakle treba da bude višestruko manja nego što je danas, jer je to jedna oblast na kojoj se ne smije zarađivati. Zakoni tržišta vladaju svuda, u svim oblastima života i rada osim u oblasti sahranjivanja, jer se tu koriguje ekonomija za pijetet prema umrlim sugrađanima. Osim izgradnje groblja, planirana je i izgradnja, rekonstrukcija  petnaest važnih putnih pravaca, velikih saobraćajnica, semaforizacija raskrsnice kod Livnice, transverzala od Rudarskog instituta prema Hotelu Rudar, a između BKC-a i BCC-a, pa velika saobraćajnica od Tušanjske džamije prema Studentskom domu, između Stadiona i Slatine. Radit će se cesta u Dragodolu, od parka prema džamiji, ali ne i uz brdo od parka, jer se tamo radi toplifikacija individualnih stambenih objekata, sanacija ulice Kojšino od Skvera do raskrsnice sa ulicom Hamdije Pozderca,  sanacija ulice Mirze Delibašića, Pašage Mandžića, Meše Selimovića, dijela ulice Albina i Franje Herljevića, itd. Nastavit ćemo sa tim važnim putnim pravcima, sa održavanjem velikog broja putnih pravaca i trotoara. Nastavit ćemo i sa planom energetske efikasnosti, a to je i davanje poticaja za toplotne pumpe radi čistog zraka, poticaj za utopljavanje objekata. Takođe ćemo i utopliti i neke velike javne objekte, kao što je Dom mladih, Dom u Gornjoj Tuzli, Dom penzionera, a to su veliki projekti koje trebamo utopliti jer utopljavanjem tih objekta postiže se energetska efikasnost tih objekata. Planirali smo proširiti kapacitet naših obdaništa, jer je potrebno više prostora prema standardima, a izražen je sve veći interes za smještaj djece. Najveći pritisak je u istočnom dijelu grada jer tu je najviše mladih, odnosno najviše novih naselja sa mladim stanarima koji imaju djecu. Usluga u našim obdaništima je bolja, a cijena daleko niža nego u privatnim i zato je veliki interes za gradska obdaništa i drago mi je da je to tako i mi ćemo to savladati tako što ćemo povećavati broj kvadrata kako bi izašli mladim roditeljima u susret, a da ne kršimo propise. Planirana su i ulaganja u parkove, park na Sjenjaku prema Japanskoj školi i to će biti jedan udoban park za istočni dio grada, radimo dosta i na kompleksu Slane banje jer je to najvažnije okupljalište građana. Kada je u pitanju spomenička kultura, u toku je realizacija projekta Muzeja posvećenog 25. maju, tragediji na Kapiji, zatim dovršetak i realizacija vizije profesora Ugljena kada je u pitanju groblje na Slanoj banji u okviru groblja gdje su sahranjene žrtve sa Kapije, tu je zamišljen jedan bijeli zid na kojem će biti ispisana imena svih civilnih žrtava rata 1992.-1995. godina iz Tuzle. Radi se Muzej posvećen tragediji, masakru kojeg je agresor izvršio na Kapiji. Radit ćemo i Kuću bosanskog jezika da pokažemo sve o Bosansko-turskom rječniku, da kažemo sve o bosanskom jeziku i da učinimo vidljivim sve što su rekli veliki mislioci i svjetski i evropski autoriteti o značaju tog  rječnika. Na pomolu je i veliki broj investicija i iskoristit ću priliku da kažem da smo trenutno grad koji ima najviše poslovnih subjekata u BiH. Uvijek je to bila Općina Centar Sarajevo, a sada je to Grad Tuzla i ima 9460 poslovnih subjekata. Sredinom ovog mjeseca se zatvara i konkurs za dodjelu lokacija za izgradnju čak deset fabrika u poslovnoj zoni Kreka Sjever. Za sada sve ide dobro za ogromnu investiciju Crystalico, sve ide onom dinamikom kako smo zamislili i jedva čekamo da to krene jer je to nešto nevjerovatno, ali istinito, ali nikad čovjek kad su veliki projekti u pitanju pogotovo koji zavise od od nekog drugog, od stranog investitora ne može unaprijed da se raduje. To je naš plan od sedamdest i pet miliona KM, a ako bude preko plana gdje smo bili vrlo oprezni u planiranju, postoji negdje da smo pobijedili kod apliciranja za IPA fondove kod Evropske unije pa smo na listi, ali još nije potpisan ugovor , pa to nismo stavili u Budžet, a kada to bude riješićemo to preraspodjelom, a nešto i rebalansom Budžeta. Neka rebalansa radi suficita jer je to dobro“, kazao je gradonačelnik Imamović.

Mirela Uljić, pomoćnik gradonačelnika za Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ predstavila je najznačajnije projekte koji će se realizirati u 2020. godini u oblasti komunalne infrastrukture, a Suada Isaković, pomoćnik gradonačelnika za Službu za budžet i finansije govorila je o izvorima i načinu sticanja prihoda, strukturi rashoda, kao i o Prijedlogu Odluke o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za 2020.godinu, naglasivši da Budžet Grada Tuzle za 2020. godinu ima izrazito razvojni i socijalni karakter. Budžet Grada Tuzle za 2020. godinu planiran je u iznosu od 75.076.812 KM. Utvrđeni Prijedlog Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu upućuje se vijećnicima Gradskog vijeća na usvajanje na narednoj sjednici.