Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz sredstava Grada Tuzle u 2024. godini

5. Juna 2024.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači iz Tuzle, koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2024. godini na području grada Tuzle, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške, koja se odobrava iz budžetskih sredstava Grada Tuzle.

Zahtjev za novčanu podršku grada Tuzle mogu predati fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području grada Tuzle, koji su uredno prijavili planirani obim proizvodnje u 2024. godini.

Izuzetno, zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške po osnovu nabavljenih muznih krava, mogu predati i podnositelji koji nisu upisani u RPG (start-up proizvođači u poljoprivredi), ali su dužni istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku za nabavljeno muzno grlo, podnijeti i zahtjev za registraciju poljoprivrednog gazdinstva i prijavu planiranog obima proizvodnje za 2024. godinu.

Sredstva za isplatu novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji osigurana su u Budžetu Grada Tuzle za 2024. godinu.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle podnose se na propisanim obrascima, a mogu se predati direktno putem Pisarnice Grada Tuzle (Šalter sala), svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 15:00 sati.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta grada Tuzle mogu se podnositi sa početkom od 03.06.2024. godine, a krajnji rok za predaju zahtjeva je 03.07.2024. godine.

Obrasci zahtjeva na kojima je navedena dokumentacija koja se obavezno prilaže, te obrasci pratećih izjava, mogu se preuzeti na info pultu u Pisarnici Grada Tuzle i na web stranici Grada Tuzle, www.grad.tuzla.ba, u sekciji: Javni pozivi i oglasi:

Sve potrebne informacije u vezi podnošenja zahtjeva za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle, informacije o vrstama proizvodnje koja će se podržati u 2024. godini, iznosu novčanih podrški za svaku od podržavanih vrsta poljoprivredne proizvodnje, mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem kontakt telefona broj: 035/307 386 ili 035/307 380.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu