Obavijest o objavi Preliminarne rang liste kandidata za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

7. Juna 2024.

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica  objavila Preliminarnu rang listu kandidata  koji su se prijavili na  Javni oglas  za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Objavljeno na linku:

Preliminarna Rang lista kandidata za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (Datum objave:07.06.2024.)

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica