OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VANREDNE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA TUZLA

16. Novembra 2021.

Zbog pogoršane higijensko-epidemiološke situacije, na prijedlog Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je na vanrednoj sjednici održanoj 5.11.2021. godine, usvojila naredbu sa novim mjerama i preporukama, uključujući i one koje se odnose na zabranu okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru na području Tuzlanskog  kantona.

Sagledavajući trenutnu znatno pogoršanu higijensko-epidemiološku situaciju, prema kojoj je evidentan stalan porast parametara vezanih za pandemiju uzrokovanu koronavirusom COVID-19, (značajan porast pozitivnih na COVID-1, hospitaliziranih pacijenata i umrlih na području grada Tuzle), Kolegij Gradskog vijeća Tuzla je, u skladu sa članom 81.a. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 9/17., 2/18., 8/19., 3/20., 7/20., 2/21., 3/21. i 6/21.), donio zaključak da se zakaže i održi vanredna sjednica Gradskog vijeća Tuzla, uz korištenje informaciono – komunikacionih sistema (ZOOM aplikacije) i to 23.11.2021. godine u 10,00 sati.

Po okončanju vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla, Nataša Perić će dati izjavu gradskom javnom servisu RTV7, koja će putem web stranice biti dostupna za preuzimanje svim zainteresovanim medijima.

STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA