Obavještenje za potpisivanje Ugovora za stipendije, učenici srednjih škola

20. Maja 2022.

Obavještavaju se učenici sa prebivalištem u Tuzli koji su ostvarili pravo na stipendiju za školsku 2021/2022 godinu, putem Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, da će se potpisivanje ugovora vršiti u Službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica grada Tuzla u periodu od 24.05. do 31.o5.2022 godine.

Napomena:

Prilikom potpisivanja ugovora, kandidati su dužni dostaviti broj računa otvoren kod banke na lično ime, ukoliko isti nisu dostavili prilikom apliciranja na Javni konkurs.

GRAD TUZLA

Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica