Obavještenje o izmjeni režima saobraćaja u ulici ZAVNOBIH-a

12. Maja 2022.

Obavještavamo građane da će, zbog izvođenja radova na asfaltiranju dijela ulice ZAVNOBiH-a, kod mosta na rijeci Jali, doći do izmjene režima saobraćaja u smislu djelimične obustave saobraćaja u ulici ZAVNOBiH-a  i potpune obustave saobraćaja odnosno izlaza i ulaza u ulicu Dr. Tihomila Markovića iz ulice ZAVNOBiH-a dana 13.05.2022. godine u terminu od 08:00 do 12:00 sati.

Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Mole se građani da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

 

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica