Obavještenje o Javnom pozivu za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, za oblast poduzetništva i poljoprivrede, za 2022. godinu

27. Jula 2022.

Grad Tuzla, putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava zainteresirane neprofitne organizacije da je, dana 27.07.2022. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba, objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu, namijenjenih za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, za oblast poduzetništva i poljoprivrede, u okviru sredstava Tekućeg granta za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je krajnji rok za predaju aplikacija, dana 17.08.2022. godine.

Detaljne informacije o predmetu Javnog poziva, uslovima, dokumentaciji i načinu prijave na Javni poziv, nalaze se u Smjernicama za aplikante, koje se zajedno sa tekstom Javnog poziva i ostalom dokumentacijom koja se predaje uz prijavu na ovaj Javni poziv, može preuzeti na sljedećim linkovima:

Ovim putem obavještavaju se zainteresirani aplikanti da će se informativni sastanak (info dan), u povodu predstavljanja ovog Javnog poziva, održati dana 29.07.2022. godine, u 9,00 sati, u prostorijama JU Centar za kulturu Tuzla – Kamerna scena Doma mladih, u Ulici Dragiše Trifkovića broj 2. Tokom informativnog sastanka potencijalni aplikanti će detaljnije biti upoznati sa načinom prijavljivanja i popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima bitnim za pravilno apliciranje i učešće u ovom Javnom pozivu.

Za sve dodatne informacije potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem putem telefona: 035/307-380 i 307-385 kao i putem e-maila, na adresama naznačenim u tekstu Javnog poziva i u Smjernicama.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu