Obavještenje o provođenju javne rasprave o nacrtu Odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzle

8. Novembra 2021.

Zaključkom Gradskog vijeća Tuzla, broj: 01/14-A-15129-2021 od 28.10.2021. godine (u daljem tekstu: Zaključak) usvojen je nacrt Odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzla te je nacrt Odluke upućen u javnu raspravu  u trajanju od 60 dana. Za provođenje javne rasprave zadužena je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla i Komisija za komunalne poslove i pitanja mjesnih zajednica

S tim u vezi, obavještavaju se svi zainteresovani građani i druga lica koja u fokusu svojih interesovanja i aktivnosti imaju pitanja na koja se odnose Nacrt Odluke da svoje eventualne prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzla mogu dostaviti najkasnije do 28.12.2021. godine na adresu:

Grad Tuzla
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, 75 000, Tuzla

 ili

putem e-mail adrese: ivanah@tuzla.ba

NAPOMENA:

Učesnici javne rasprave svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja, obavezni su dostaviti u pismenoj formi sa obrazloženjem.

Nacrt Odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzla, objavljen je na web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba, te je primjerak navedenog materijala dostavljen sekretarima svih mjesnih zajednica Grada Tuzla koji su zaduženi svim zainteresovanim građanima omogućiti uvid u isti unutar prostorija mjesnih zajednica.

Takođe, prilikom provođenja javne rasprave napominju se učesnici na poštovanje važećih epidemioloških mjera i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona.

Program javne rasprave o nacrtu Odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzla

Nacrt odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzle