Javne rasprave

31. Marta 2012.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023-Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

– Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu
Nacrt Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2023. godine
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu
Obrazloženje Nacrta Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2023. godine
Odluka o načinu provođenja javne rasprave

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Programu rada Gradskog vijeća za 2022. godinu

Poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu – Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica

Obavještenje o provođenju Javne rasprave o nacrtu Odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzle
Program javne rasprave o nacrtu Odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzle
Nacrt odluke o izgledu, upotrebi, čuvanju i vođenju evidencije o pečatu mjesnih zajednica sa područja grada Tuzle

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu – Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu
Odluka o načinu provođenja javne rasprave

Nacrt budžeta Grada Tuzla za period 01.01.do 31.12. 2022.godine

Obrazloženje nacrta budžeta Grada Tuzla za period 01.01.do 31.12. 2022. godine.

Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Grada Tuzla za period 01.01.do 31.12.2022. godine

/informacije-o-javnim-raspravama