Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

5. Aprila 2023.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 13/21) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicija Grantovi za kulturne manifestacije i Grantovi za sportske manifestacije, broj: 17-110/23 od 13.3.2023. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 5.4.2023. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta 

I – Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu. Namjenska sredstva planirana su na pozicijama „Grantovi za kulturne manifestacije“  u iznosu od 110.000,00 KM i „Grantovi za sportske manifestacije“  u  iznosu od 110.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu za finansiranje/sufinansiranje manifestacija iz oblasti kulture i sporta

Prijavni obrazac

Obrazac pregleda budžeta predložene manifestacije