Objavljene Konačne rang liste podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja, po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, objavljenom dana 17.01.2022. godine

28. Jula 2022.

Obavještavaju se podnosioci prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2022. godini da je Komisija za provođenje postupaka, nakon provođenja postupka po Javnom pozivu objavljenom dana 17.01.2022. godine, u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/20 i 6/20), objavila na zvaničnoj web stranici Grada Tuzle i oglasnim tablama Grada Tuzle, kao i na oglasnim tablama mjesnih zajednica, sljedeće rang liste:

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE“

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE

Podnosioci prijava sa obje liste će biti pozvani u narednih 15 (petnaest) dana radi zaključenja ugovora o sufinansiranju.

Grad Tuzla
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica