Održan sastanak sa direktorom Federalnog fonda za pomoć nastradalim podučjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH

13. Januara 2015.

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović je danas, u utorak, 13. 01. 2015. godine, u zgradi Gradske uprave, održao sastanak sa direktorom Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, Jasminom Jaganjcem.

Razgovaralo se o pripremi projektnog rješenja za izgradnju montažnih kuća koje se grade kao posljedica totalnog uništenja klizištem.

Nakon što i namjenska sredstva postanu operativna, navedeni projekat koji se ralizuje u saradnji sa UNDP će započeti u Tuzli kako bi se poslije primijenio i u drugim gradovima.

Na sastanku je bilo riječi i o dosadašnjim aktivnostima na provođenju procedura koje se provode prilikom dodjele sredstava Fonda za izgradnju i sanaciju uništenih, odnosno oštećenih stambenih objekata u poplavama i klizištima.

Gradonačelnik Imamović tokom sastanka naveo da je Tuzla do sada izdvojila značajna sredstva iz budžeta za spašavanje 4. 000 kuća na padinama oko Tuzle, te da su izvršene i interventne mjere na sanaciji klizišta.