Potpisivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa

12. Januara 2015.

Danas, 12. Januara. 2015. godine u zgradi Gradske uprave Grada Tuzla, gradonačelnik Jasmin Imamović je obavio potpisivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa, po osnovu prijenosa prava vlasništva na nekretninama, sa 39 korisnika, čije su kuće uništene u prirodnoj nesreći (klizište).

Riječ je o korisnicima koji su po Prvom javnom konkursu za prenos vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla, ostvarili pravo na dodjelu zemljišta u svrhu izgradnje individualnog stambenog objekta.

Potpisnicima Ugovora uručene su Odluke Gradskog vijeća, te ugovori o regulisanju međusobnih prava i obaveza, između Grada Tuzle i korisnika parcela.