Poziv na 4. sjednicu Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzla

17. Decembra 2014.

P O Z I V

kojim se pozivate da prisustvujete 4. sjednici Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzla, koja će se održati u zgradi Grada Tuzla – ulica ZAVNOBiH-a broj 11 (sala za sjednice Kolegija – I sprat) dana ČETVRTAK, 18.12.2014. godine sa početkom u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1.
a) PRIJEDLOG BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2015. GODINE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA GRADA TUZLA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2015. GODINE
c) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU OSTVARIVANJA UŠTEDA U OPĆINI/GRADU TUZLA
Obrađivač: – Služba za budžet i finansije

2. NACRTI ODLUKA O POSTUPKU PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLE OSOBAMA ČIJI SU STAMBENI OBJEKTI UNIŠTENI PRIRODNOM NESREĆOM, sa Mišljenjem Gradskog pravobranilaštva Tuzla:
a) KO Tuzla I – u vlasništvo Vrabac Lejle, kćeri Novalije iz Tuzle,
– u vlasništvo Ljaljić Novalije, sina Abdulaha iz Tuzle i
– u vlasništvo Husić Velida, sina Fehima iz Tuzle.
b) KO Solina – u vlasništvo Imamović Mirsada, sina Kadre iz Tuzle,
– u vlasništvo Kušljugić Vesne, kćeri Azema iz Tuzle,
– u vlasništvo Ivanović Peje, sina Bože iz Tuzle,
– u vlasništvo Imamović Armina, sina Mevludina iz Tuzle,
– u vlasništvo Imamović Jadranke, kćeri Sejme iz Tuzle,
– u vlasništvo Habibović Muniba, sina Ćamila iz Tuzle,
– u vlasništvo Altumbabić Ramiza, sina Jusufa iz Tuzle,
– u vlasništvo Čobić Nusreta, sina Huseina iz Tuzle i
– u vlasništvo Bešić – Kostić Mirjane, kćeri Radivoja iz Gornje Tuzle.
c) KO Breške: – u vlasništvo Ramić Ohrana, sina Ohrana iz Tuzle,
– u vlasništvo Jurić Marjana, sina Bože iz Srednje Lipnice,
– u vlasništvo Pavić Franje, sina Nike iz Tuzle,
– u vlasništvo Handanović Elvira, sina Muje iz Tuzle,
– u vlasništvo Džafić Džafe, sina Osmana iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Stojak Ane, kćeri Petra iz Tuzle, Breške,
– u vlasništvo Joldić Bahrije, sina Džeme iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Joldić Sulejmana, sina Saliha iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Joldić Fajiza, sina Alije iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Joldić Ramiza, sina Alage iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Joldić Merseda, sina Saliha iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Džafić Mulage, sina Avde iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Divković Ljubice, kćeri Mije iz Lipnice,
– u vlasništvo Joldić Saliha, sina Alije iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Čobić Hasana, sina Huseina iz Tuzle,
– u vlasništvo Djedović Naile, kćeri Osmana iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Husejnović Muradifa, sina Ibrahima iz Lipnice,
– u vlasništvo Džafić Kasima, sina Ibrahima iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Djedović Enese, kćeri Muhameda iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Joldić Muhibe, kćeri Hase iz Donje Obodnice,
– u vlasništvo Huremović Sabahudina, sina Rasima iz Donje Obodnice i
– u vlasništvo Divković Mare, kćeri Ive iz Gornje Lipnice.
d) KO Plane: – u vlasništvo Hidanović Zinete, kćeri Muje iz Tuzle,
– u vlasništvo Zonić Behrudina, sina Mehmeda iz Tuzle,
– u vlasništvo Dardagan Sabine, kćeri Rame iz Tuzle i
– u vlasništvo Hidanović Šefike, kćeri Edhema iz Tuzle.

Izvjestilac: – Smiljana Bubreško, predsjednik Komisije za razmatranje prigovora na Odluku o odabiru korisnika po objavljenom Javnom konkursu za prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla

3.
a) PRIJEDLOG REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE „SLATINA 1“ U TUZLI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE „SLATINA 1“ U TUZLI
c) PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU REGULACIONOG PLANA PROSTORNE CJELINE „SLATINA 1“ U TUZLI
Obrađivači: – Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline
– UO Zavod za urbanizam Tuzla

4. TEKUĆA PITANJA

GRADONAČELNIK

Jasmin Imamović, dipl. pravnik s.r