Poziv na Javnu raspravu o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja sanacije pruge 14 Brčko-Banovići na dionici Tinja-Mramor

15. Decembra 2014.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije, stanovnike općine Tuzla i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u JAVNOJ RASPRAVI o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja sanacije pruge 14 Brčko-Banovići na dionici Tinja-Mramor. Tekst poziva i sažete tabele okolinskog upravljanja “EMP Checklist” možete preuzeti na sljedećim linkovima: