Prijem za Jasmina Jaganjca, direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH

14. Decembra 2014.

Gost gradonačelnika Grada Tuzla, Jasmina Imamovića, danas je bio Jasmin Jaganjac, direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH. Na sastanku se razgovaralo o iskustvima na provođenju procedura koje se provode prilikom dodjele sredstava Fonda za izgradnju i sanaciju uništenih, odnosno oštećenih stambenih objekata u poplavama i klizištima, kao i sredstava obezbjeđenih iz Budžeta Grada Tuzla.

Nakon što je gradonačelnik Imamović upoznao gospodina Jaganjca sa dosadašnjim aktivnostima na obezbjeđenju i raspodjeli pomoći u sanaciji oštećenih i uništenih objekata, ali i sa interventnim mjerama koje su poduzete u cilju sanacije i prevencije daljeg širenja klizišta, razgovarano je o mogućnostima obezbjeđenja sredstava za nastavak aktivnosti na realizaciji ovih projekata.

Direktor Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, gosp. Jasmin Jaganjac, izrazio je zadovoljstvo načinom raspolaganja sredstvima Federalnog fonda od strane gradske administracije , kao i drugim aktivnostima na pomoći ugroženom stanovništvu, u smislu angažmana tokom prirodne nesreće, zbrinjavanja ljudi, dodjele lokacija za gradnju kuća, poduzetih mjera na interventnoj sanaciji klizišta, te pripremi projekata za njihovu trajnu sanaciju.

Gradonačelnik Imamović i njegovi saradnici prezentirali su direktoru Jaganjcu potrebe Grada Tuzla i trenutne mogućnosti za nastavak mjera sanacije objekata, nakon čega je gosp. Jaganjac najavio nastavak saradnje sa Tuzlom, kako na obezbjeđenju sredstava za saniranje stambenih objekata, tako i sredstava za sanaciju klizišta.