SAOPŠTENJE u vezi sa lažnom facebook stranicom nazvanom Grad Tuzla- vladina organizacija

11. Maja 2016.

Grad Tuzla nema zvaničnu facebook stranicu, niti je ikada imao. Komunikaciju sa građanima i zainteresovanim subjektima Grad Tuzla obavlja putem zvanične web stranice, www.grad.tuzla.ba. Početkom marta ove godine obavješteni smo o postojanju lažne facebook stranice nazvanom „Grad Tuzla – vladina organizacija”, putem koje se, između ostalog, plasiraju ekstremističke ideje, raspiruje vjerska i nacionalna mržnja, sije strah, a nekim objavama čak i potiče na terorističke aktivnosti. Osim toga, ova lažna facebook stranica, daje lažne obavijesti, o navodnim aktivnostima gradske uprave i gradonačelnika, laže o navodno zakazanim skupovima, izjavama i sličnom, sa ciljem da se nanese šteta Gradu i gradskim službama.

Zbog svega navedenog, a u vezi sa krivičnim djelom 369. stav 1 KZ FBiH (lažno predstavljanje), gradonačelnik Grada Tuzla, Jasmin Imamović, je još 7.3.2016. podnio Kantonalnom tužiteljstvu Tuzla obavijest o počinjenom krivičnom djelu lažnog predstavljanja, uz dostavljeni materijal sa snimljenim dijelovima (objavama) na pomenutoj stranici, tražeći od Tužiteljstva da hitno poduzme mjere na otkrivanju i kažnjavanju počinioca ovog djela i eventualno drugih težih krivičnih djela.