Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle održala Dan otvorenih vrata

8. Juna 2022.

U povodu objavljivanja javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji za 2022. godinu Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle održala je 7.6. 2022. godine Dan otvorenih vrata. Na Danu otvorenih vrata potencijalni aplikanti dobili su uputstva o procesu podnošenja projektnih prijedloga i načinom apliciranja na javni poziv, te izabrali svog predstavnika za člana Komisije za ocjenu i odabir aplikacija.

Javni poziv objavljen je za dodjelu sredstava sa sljedećih grantovskih pozicija u ukupnom iznosu u od 315.000,00 KM: „Grantovi neprofitnim organizacijama-udruženja, organizacije i fondacije“, „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzle“, „Grantovi za ostale nacionalne manjine“, Grantovi neprofitnim organizacijama-sport“ i „Grantovi za projekte za mlade“.

Set dokumentacije za prijavu na Javni poziv kao i Smjernice za aplikante mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba

Javni poziv ostaje otvoren do 23. 6 2022. godine.

Aplikanti koji nisu prisustvovali Danu otvorenih vrata sve potrebne informacije mogu dobiti u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu putem telefona: 035 307 327; 307-317; 307 391 ili e-mailom: asja@tuzla.ba