Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu potpisala ugovore sa aplikantima za realizaciju manifestacija iz oblasti kulture i sporta

6. Juna 2022.

Nakon što su usvajanjem rebalansa Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu obezbijeđena dodatna finansijska sredstva danas su u prostorijama Gradske uprave potpisani ugovori sa još 45 neprofitnih organizacija za realizaciju manifestacija iz oblasti kulture i sporta.  Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu je po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje sportskih i kulturnih manifestacija dodijelila 180.430,00 KM za finansiranje/sufinansiranje 109 manifestacija koje će se realizovati u 2022. godini.

Sredstva su dodijeljena po Javnom pozivu sa pozicija “Grantovi za kulturne manifestacije” i “Grantovi za sportske manifestacije”, a lista odobrenih manifestacija može se pogledati na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle www.grad.tuzla.ba.