U toku su aktivnosti redovnog održavanja čistoće i higijene grada

8. Februara 2024.

U sklopu aktivnosti Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, intenzivirani su radovi na poslovima higijene, te se pristupilo čišćenju svih asfaltnih površina na području grada, i ručno i uz pomoć mašina. Povoljne vremenske prilike omogućile su i pranje šetališta i trgova na području grada.

U slučaju novih snježnih padavina, ekipe su spremne prebaciti se na održavanje higijene grada u zimskim uslovima što omogućava kontinuirano održavanje sigurnosti i prohodnosti gradskih puteva.

U sklopu Programa održavanja higijene grada, posebna pažnja posvećena je i uklanjanju divljih deponija smeća. Na zahtjev Mjesne zajednice Bukinje, uspješno je uklonjena divlja deponija smeća, s ciljem stvaranja ugodnijeg i zdravijeg okruženja za sve stanovnike grada.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.