Uklanjanje stabala na lokalitetu Centralni park – jugozapadna strana

13. Januara 2023.

Nakon što je obavljen terenski uvid i obilazak stabala hrasta i kestena na lokalitetu Centralni park – jugozapadna strana parka uz saobračajnicu Kulina bana, konstatovano je da stabla hrasta i kestena na pomenutom lokalitetu imaju ozbiljna oštećenja.

Pomenuta stabla su vidno stara i dotrajala, pretrpila su i nasipanje zemlje prilikom izgradnje parka jer su zadržana na navedenoj lokaciji iz prethodnog perioda.

Obzirom da su stabla visoka i imaju razgranate krošnje, postoji mogućnost da pod težinom sniježnih padavina i veće količine kiše, dođe do povećanja zapremine stable, što korijen koji je već u poodmakloj fazi erozije neće moći izdržati i može doći do obrušavanja stabala.

Kako je prostor ispod stabala frekventan i popunjen okolnim objektima bilo je neophodno hitno pristupiti ukljanjanju stabala kako bi se spriječile eventualne neželjene posljedice, koje bi prouzrokovale obrušavanje grana ili kompletnih stabala. Na istom mjestu, identične sadnice biti će zasađene tokom mjeseca februara tekuće godine.

 

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica.