Javni pozivi i konkursi

 

-Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Stručnoj službi Gradskog vijeća i UO Zavod za urbanizam (Datum objave: 2.12.2016. godine; Krajnji rok za prijavu: 9.12.2016. godine).

– Poziv na Javnu raspravu o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred GradaTuzla (datum objave: 22.11.2016.)
– Okolišna lista za provjeru

 

– Konačna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“

– Program raspodjele finansijskih sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti poduzetništva sa područja grada Tuzla za 2016. godinu (Datum objave:14.10.2016)

 

Informacija potencijalnim aplikantima s područja Grada Tuzla o Javnom pozivu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (Datum objave: 04.10.2016.)

 

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave: 14.09.2016.)

 

 

-Javni poziv za podnošenje prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“(Datum objave:10.08.2016. godine)

 

-Pravilnik o uslovima i načinu odabira korisnika za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“

– Preliminarna rang lista po Javnom pozivu objavljenom 10.8.2016. godine, za podnošenje prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“ (datum objave: 28.10.2016.)

 

 

– Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika, Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Službi civilne zaštite (datum objave: 1.8.2016. godine)

 

– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2017.-2021. godina (datum objave: 18.07.2016.)

 

– Stalni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla
– Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

– Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu (datum objave 17.06.2016.)
Prilog 1: PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM U GRADU TUZLA ZA 2016. GODINU

 

– Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu (datum objave: 17.06.2016.)
– Prilog 1: PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U GRADU TUZLA ZA 2016. GODINU

 

– JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA GRADA TUZLA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (datum objave: 17.06.2016.)
Prilog 1 – Projektni prijedlog
Prilog 2 – Pregled budžeta
Prilog 3 – Logički okvir rada
Prilog 4 – Administrativni podaci o podnositelju prijedloga

Prilog 5 – Finansijski identifikacioni formular
Prilog 6 – Izjava o podobnosti
Prilog 7 – Lista za provjeru
Prilog 8 – Smjernice za podnošenje projekta

 

– Javni poziv za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora (datum objave: 13.06.2016. godine)
– Odluka o izboru potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora (datum objave: 27.06.2016. godine)

 

– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i zajedničke poslove Grada Tuzle – Vozač motornog vozila (oglas objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ 11.6.2016. godine)

 

-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih protorija (Datum objave:07.06.2016.)

– Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima na području Grada Tuzla (datum objave: 06.06.2016.)
– Prijavni obrazac po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima na području Grada Tuzla
– Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima po Javnom pozivu za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla objavljenom 6. 6. 2016. godine. (datum objave: 01.07.2016.)

 

SPISAK APLIKANATA ČIJE SU MANIFESTACIJE ODOBRENE PO JAVNOM POZIVU „LJETO U TUZLI 2016“

-Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla

Prilog 1- Projektni prijedlog
Prilog 2 -Pregled budzeta
Prilog 3 – Logicki okvir rada
Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 – Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Prilog 6 – Finansijski indetifikacionmi formular
Prilog 7 – Izjava o podobnosti
Prilog 8 – Lista za provjeru
Prilog 9-Smjernice za OCD

 

-Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu realizacije manifestacija iz kulture u okviru “Ljeta u Tuzli” 2016

-Prijavni obrazac za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu realizacije manifestacija iz kulture u okviru “Ljeta u Tuzli” 2016

 

-Javni poziv omladinskim udruženjima za upis u u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

-Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

 

-Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2016. godini u povodu obilježavanja slijedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine

 

– Preliminarna rang lista Komisije za dodjelu stanova po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla (datum objave: 29.04.2016.)

 

-Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla (Datum objave: 25.04.2016.)
Prilog-1-Prijavni obrazac
Prilog-2-Projektni prijedlog
Prilog-3-Pregled budzeta
Prilog-4-Finansijski identifikacioni formular
Prilog 5-Izjava o podobnosti
Prilog 6- Lista za provjeru
Prilog 7-Smjernice za podnositelje prijedloga

 

-Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla (Datum objave: 08.04.2016.)

-PRIJAVNI OBRAZAC ( Komisija za dodjelu stana po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla)

 

-Ponovni javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave:16.03.2016.)

– Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla (datum objave: 10.03.2016. godine)
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 5: Izjava o podobnosti
– Prilog 6: Lista za provjeru
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla
– Program raspodjele finansijskih sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla, za 2016 godinu

 

– Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla (datum objave: 10.03.2016. godine)
– Prijavni obrazac za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla

-Lista učenika, studenata i sportista, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu za Nagradu Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini (Datum objave: 20.05.2016)

 

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2016. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 03.03.2016. godine)

 

-Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i zajedničke poslove Grada Tuzle (Datum objave:19.02.2016.godine)

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave: 02.02.2016.)

– Ponovljeni javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Gradske izborne komisije Tuzla
– Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Ponovljenom javnom oglasu za imenovanje 1 (jednog) člana Gradske izborne komisije Tuzla, objavljenom u listu „Oslobođenje“ i na web stranici Grada Tuzla (www.grada.tuzla.ba), dana 25.01.2016. godine

-Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno neposredno više radno mjesto u Službi za razvoj,poduzetništvo i društvene djelatnosti

-JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za gradnju poslovnog objekta sa istočne strane objekta Privredne komore u Tuzli (Datum objave:21.12.2015.)

Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2016-2020.godina (Datum objave:16.12.2015.)

-Konkurs za izbor upravitelja stambenih zgrada na području grada Tuzla (Datum objave:26.11.2015.)

– Konačna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu objavljenom 31.08.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ (datum objave: 28.10.2015.)

 

– Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata Romske populacije, putem Romskih O.C.D sa područja grada Tuzla (datum objave: 26.10.2015.)
– Prijavni obrazac

 

– PRELIMINARNA RANG LISTA ODABRANIH KORISNIKA po Javnom pozivu objavljenom 31.08.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“

– Drugi javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 07.10.2015.)

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2015. godini u povodu obilježavanja Dvadeset petog novembra-Dana državnosti BiH (datum objave: 03.09.2015.)

– Drugi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup preostalih 8 (osam) socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja” (datum objave: 31.08.2015.)
– Pravilnik o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica pod zakup u cilju realizacije projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ – Hilfswerk Austria (HWA)
– Obrazac prijave

 

– Javni poziv raseljenim osobama u gradu Tuzla (za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu socijalnog stanovanja ( 20 stanova) (datum objave: 28.08.2015.)

 

-Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno neposredno više radno mjesto u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Krajnji rok za prijavu: 2.9.2015. godine)

-O B A V J E Š T E N J E o zatvaranju Javnog poziva za učešće u programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzeništva na području grada tuzla za 2015. godinu

-Odluka Prvostepene Komisije za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla (parcele), po raspisanom trećem javnom konkursu

– Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2015. godinu
– Prijava za sudjelovanje
– Izjava

 

Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području grada Tuzla za 2015. godinu

Pregled projekata odabranih po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje za 2015. godinu

Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima na području grada Tuzla za 2015.godinu

– Javni oglas za prijem pripravnika u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (01. Pripravnik – vatrogasac, 02. Pripravnik – vatrogasac – vozač) (Rok za dostavljanje prijava: 24.7.2015. godine)

 

-Javni oglas za prikupljanje ponuda za postavljanje reklame

-Program raspodjele finansijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“ za 2015. godinu

– Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla po Javnom pozivu za 2015. godinu (datum objave: 01.07.2015.)

 

– Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi, Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Rok za dostavljanje prijava: 6.7.2015. godine)

 

– Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja” (datum objave: 18.06.2015.)
– Pravilnik o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica pod zakup u cilju realizacije projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ – Hilfswerk Austria (HWA)
– Obrazac prijave
– Preliminarna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu objavljenom 18.06.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“  (datum objave rang liste: 05.08.2015.)
– Prijavljeni kandidati koji nisu ispunili uslove Javnog poziva (datum objave rang liste: 05.08.2015.)
– Konačna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu objavljenom 18.06.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ (datum objave: 27.08.2015.)

 

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju proizvodnog objekta sa pripadajućim vanjskim uređenjem u okviru prostorne cjeline „Gornja Tuzla-Polje“ (datum objave: 19.06.2015.)

 

– Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla (datum objave: 04.06.2015.)
Prilog 1- Projektni prijedlog
Prilog 2 -Pregled budzeta
Prilog 3 – Logicki okvir rada
Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 – Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Prilog 6 – Finansijski indetifikacionmi formular
Prilog 7 – Izjava o podobnosti
Prilog 8 – Lista za provjeru
Smjernice za OCD

 

 

-Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla
(datum objave:03.06.2015.)
-Prijavni obrazac za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla

– JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA GRADA TUZLA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (datum objave: 03.06.2015.)
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) i druge subjekte u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata iz oblasti poduzetništva na području grada Tuzla za 2015. godinu
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Matrica logičkog okvira
– Prilog 4: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 5: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 6: Izjava o podobnosti
– Prilog 7: Lista za provjeru

 

– JAVNI OGLAS za imenovanje 4 (četiri) člana Gradske izborne komisije Tuzla (datum objave: 02.06.2015.)
– Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Javnom oglasu za imenovanje 4 (četiri) člana Gradske izborne komisije Tuzla u listu “Oslobođenje” dana 01.06.2015. godine i web stranici Grada Tuzle 02.06.2015. godine

 

– JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu realizacije manifestacija iz kulture u okviru “Ljeto u Tuzli”
– Prijavni obrazac “Ljeto u Tuzli”

– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu Civilne zaštite Grada Tuzla

– Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla (datum objave: 06.05.2015. godine)
– Prilog br. 1: Prijavni obrazac
– Prilog br. 2: Projektni prijedlog
– Prilog br. 3: Pregled budžeta
– Prilog br. 4: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog br. 5: Izjava o podobnosti
– Lista za provjeru
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD)

 

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „S1“ sa vanjskim uređenjem u okviru nerealiziranog dijela stambenog naselja „Sjenjak 1“ u Tuzli (datum objave: 06.05.2015. godine)

 

– Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla (datum objave: 30.04.2015. godine)
– Prijavni obrazac

– Lista učenika, studenata i sportista, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu za Nagradu Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini

 

 

– Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzla (Rok za prijavu: 11.5.2015.)

– Interni oglas za unapređenje  državnih službenika na upražnjena radna mjesta u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti (rok za prijavu 04.05.2015.godine)

– Javni poziv za vlasnike malih firmi koje se bave ugradnjom i održavanjem sistema centralnog grijanja i/ili vodoinstalacija za učešće u projektu promocije upotrebe solarnih sistema za zagrijavanje vode (datum objave 03.03.2015.)
– Prijavni obrazac

 

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2015. godini  u povodu obilježavanja značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 04.03.2015.)

 

– Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla (datum objave: 03.03.2015.)
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 5: Izjava o podobnosti
– Prilog 6: Lista za provjeru

 

– Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 19.02.2015., rok za prijave: 8 dana od dana objavljivanja)
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla
– Obrazac izjave

– Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora (datum objave: 28.01.2015.)

– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (01. Vatrogasac i 02. Vatrogasac – vozač) (datum objave: 07.01.2015.)

– JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini

– Obrazac za prijavu
– Obrazac za nastavni plan
– Obrazac za nastavni program
– Kriteriji za ocjenjivanje

– INTERNI OGLAS za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u Službi civilne zaštite (rok za prijavu: 16.12.2014. godine).

– INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle

– DRUGI JAVNI KONKURS ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA GRADA TUZLA

– Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla
– Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Javnom oglasu za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla

– Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

– Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja općine Tuzla

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, u općini Tuzla

– Oglas o javnoj raspravi o Ček listama  Okolinskog  plana upravljanja za rehabilitaciju 13 klizista na magistralnoj cesti M18, dionica Priboj 2-Simin Han1

– Ček lista za LOT 3-Banj Brdo1

– Ček lista za LOT 4-Banj Brdo2

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće
– Odluka o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće
– Prijavni obrazac za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće

– Javni konkurs za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima,  vlasnicima uništenih stambenih zgrada  prirodnom nesrećom  i koji posjeduju odobrenje za građenje
– Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima,  vlasnicima uništenih stambenih zgrada  prirodnom nesrećom  i koji posjeduju odobrenje za građenje
– PRIJAVNI OBRAZAC za raspodjelu sredstva za pomoć u izgradnji uništenih stambenih zgrada, koje su u momentu prirodne nesreće odnosno na dan 04.05.2014. godine, imale pravomoćno odobrenje za građenje
– Obrazac izjave

– PRVI JAVNI KONKURS ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA OPĆINE TUZLA
– Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade  na nekretninama u vlasništvu općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata
– Prijavni obrazac za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata
– Obrazac izjave
– Obrazac izjave za kućnu listu

– Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava  za poduzetnike sa područja općine Tuzla 

– EU Program obnove od poplava – javni poziv za MSP (datum objave: 03.09.2014.)

– Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata organizacija civilnog društva iz oblasti sporta na području općine Tuzla za 2014. godinu.

– Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu

– Rezultati Javnog poziva za organizacije civilnog društva u općini Tuzla za 2014. godinu

– Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“

– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla za period 2015.-2019. godina (datum objave: 21.07.2014.)

– Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u UO Zavod za urbanizam Općine Tuzla

– JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Logički okvir rada
– Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla

– JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Logički okvir rada
– Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla

– JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Logički okvir rada
– Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“

– Javni poziv za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja općine Tuzla
Prijavni obrazac


– Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla

– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Tuzla
– Prilog 1: Prijedlog projekta
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru

– JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) i druge subjekte u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu
– Prilog 1: Prijedlog projekta
– Prilog 2: Pregled budžeta i plan potrošnje
– Prilog 3: Matrica logičkog okvira
– Prilog 4: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
– Prilog 5: Finansijski indetifikacioni formular
– Prilog 6_Izjava o podobnosti
– Prilog 7: Lista za provjeru

Oglas za dodjelu jedne stambene jedinice na korištenje bez naknade, za potrebe članova prodica šehida-poginulih boraca odnosno ratne vojne invalide općine Tuzla
– Prijavni obrazac

– Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

Oznake: javni, konkursi, pozivi,