Arhiva javnih poziva

23. Aprila 2021.

/javni-pozivi-i-konkursi

– Lista o odabiru projekata po Javnom pozivu za dodjelu preostalih finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija sa pozicije „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla“ (objavljen 21.10.2021. godine – zatvoren 11.11.2021. godine)


– Lista krajnjih korisnika finansijskih sredstava raspoređenih po Javnom pozivu za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima sa područja grada Tuzle po Projektu: „Siguran start“ Podnositelji prijava koji su ispunili uslove Javnog poziva – Lot-1 (firme registrovane u tekućoj 2021. godini)


– Lista krajnjih korisnika finansijskih sredstava raspoređenih po Javnom pozivu za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu, namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima sa područja grada Tuzle po Projektu: „Siguran start“ Podnositelji prijava koji su ispunili uslove Javnog poziva – Lot-2 (firme registrovane u 2020. godini)


– Lista privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove za odobravanje novčane podrške po Javnom pozivu za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namijenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu „Zapošljavanje ranjivih kategorija“  


– Javni poziv za dodjelu neraspoređenih taksi stajališnih mjesta na području grada Tuzle za 2021. godinu (datum objave: 11.11.2021.)  


– JAVNI POZIV za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina, za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle, za 2022. i 2023. godinu (datum objave: 22.10.2021.)  


– Javni poziv za dodjelu preostalih finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu za podršku projekata neprofitnih organizacija sa pozicije „Grantovi za realizaciju Lokalnog akcionog plana za Rome Grada Tuzla“ (datum objave: 21.10.2021.) –


– Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći sa pozicije Grant za raseljena lica – pomoć povratku za 2021. godinu (datum objave: 01.09.2021.)


– Lista o odabiru korisnika po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima s područja grada Tuzle (objavljen 23. juna, zatvoren 8. jula 2021. godine) (Datum objave liste: 03.08.2021.)


– Konačna rang lista korisnika sa iznosimadodjeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave:26.07.2021.)


– Javni poziv za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“(datum objave: 23.07.2021.)
– Prijavni obrazac za raspodjelu finansijskih sredstava sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije-podrška radu udruženjima“
– Obrazac pregleda budžeta


– Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za novčanu podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu “Zapošljavanje ranjivih kategorija” (datum objave: 22.07.2021.) –


– Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: “Siguran start” (datum objave: 22.07.2021.) –

Prijavni obrazac za LOT1 –


– Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine(Datum objave:21.07.2021.)


– Izmijenjena preliminarna rang lista kandidata za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 09.07.2021.)


– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2021. – 2025. godina (datum objave: 09.07.2021.)


– Javni poziv za finansiranje aktivnosti pojedinaca iz oblasti kulture(Datum objave:05.07.2021.)


– JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2021. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava: Tekućeg granta za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje


– Program raspodjele sredstava za podršku projekata organizacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, za 2021. godinu


– Program raspodjele sredstava tekućeg granta za podršku projekata iz oblasti poduzetništva, za 2021. godinu


– KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA“ ILI „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“


– JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima sa područja grada Tuzle


– Odluka o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-5880-2021 (datum objave: 16.06.2021. godine)  

– KONAČNA RANG-LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02-30-A-5880-2021. (OBJAVLJENO 11.06.2021. godine). Napomena: Odluka o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle biti će naknadno objavljena na web stranici Grada Tuzle.  


– Dopuna Preliminarne rang liste podnosilaca prijava po javnom pozivu objavljenom dana 04.02.2021. godine za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja “utopljavanje” objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije ili mjere smanjenja aerozagađenja nabavka i ugradnja toplotne pompe, broj: 02/04-A-3448-118-1-2020 od 09.06.2021. godine (datum objave: 09.06.2021.)  


– Ispravka Konačne rang liste podnosilaca prijava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja kotlkova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet”, broj: 02/04-A-3448-117-1-2020 od 09.06.2021. godine (datum objave: 09.06.2021.)  


– Konačna rang lista korisnika sa iznosima dodijeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih(datum objave:07.06.2021.)  


– RANG-LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-A-5880-2021 (datum objave: 02.06.2021. godine)  


– Javni poziv u vezi pokretanja zamjene/uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera za katastarske općine Solina i Gornja Tuzla  


– Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“ (Datum objave:17.05.2021)

Lista o odabiru korisnika po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“  


– Javni poziv za za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija(Datum objave:11.05.2021)


– Lista aplikacija po Javnom pozivu za sufinansiranje-finansiranje kulturnih i sportskih manifestacija 2021  


– DOPUNA KONAČNE RANG LISTE PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU OBJAVLJENOM DANA 04.02.2021. GODINE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET“.(Datum objave:10.05.2021.)


– KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJAKOMPAKTNIH TOPLINSKIH PODSTANICA – KTP“(Datum objave:07.05.2021)


– KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET“(Datum objave:07.05.2021)


– KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE“(Datum objave:07.05.2021)


– PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA“ILI „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“(Datum objave:07.05.2021)


– LISTA NEBLAGOVREMENIH, NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA(Datum objave:07.05.2021)


– Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podrška projekata neprofitnih organizacija (Datum objave:06.05.2021.)


– Lista o odabiru projekata po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (objavljen 6.5.2021. godine – zatvoren 27.5.2021. godine)  


– Lista odabranih korisnika po javnom pozivu za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle objavljenom 30.03.2021.  (datum objave:28.04.2021.)  


– Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Objavljeno 27.04.2021. godine. Rok za podnošenje prijava počinje teći od 28.04.2021. godine.) (datum objave:27.04.2021.)


– Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2021. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine(četvrti april, deveti maj i petnaesti maj)(datum objave:09.04.2021.)  


– Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle (datum objave: 30.03.2021.)

– Prijavni obrazac  


– Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 22.03.2021.)

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle, Vatrogasac – 7 izvršilaca, (datum objave 31.03.2021. godine, krajnji rok za podnošenje prijava zaključno sa 15.04.2021. godine.) (datum objave:31.03.2021.)

 

Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle (datum objave: 30.03.2021.)
– Prijavni obrazac

 

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 22.03.2021.)
– Obrazac prijave
– Obrazac izjave

 

INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite na radno mjesto Vatrogasac – 7 (sedam) izvršilaca (krajnji rok prijave zaključno sa 24.03.2021. godine)(datum objave: 16.03.2021.)

 

Javni oglas za prodaju rabljenih vatrogasnih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle (datum objave: 24.02.2021.)

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2021. godini (datum objave: 04.02.2021.)
Obrazac izjave I
Obrazac izjave II

 

– KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE (datum objave: 16.12.2020.)

 

– KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE“ (datum objave: 16.12.2020.)

 

-KORIGOVANA KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU OBJAVLJENOM DANA 11.09.2020. GODINE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET“(Datum objave:02.12.2020.godine)

-KORIGOVANA PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU OBJAVLJENOM DANA 11.09.2020. GODINE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE ILI MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE(Datum objave:02.12.2020.godine)

KORIGOVANA PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO SEDMOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE ILI MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE (Datum objave:09.11.2020.godine)

KORIGOVANA KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO SEDMOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE KTP(Datum objave:09.11.2020.godine)

Konačna lista krajnih korisnika sredstava po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa (datum objave: 04.11.2020.)

 

Program raspodjele sredstava granta za projekte organizacija iz oblasti poduzetništva-2020

Program raspodjele sredstava za projekte organizacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje-2020

Lista krajnjih korisnika finansijskih sredstava raspoređenih po Javnom pozivu za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, namjenjenih za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika sa područja Tuzle Projekat: „Siguran start“ (datum objave: 28.10.2020.)

 

LISTA NEBLAGOVREMENIH, NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (datum objave: 28.10.2020.)

 

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU OBJAVLJENOM DANA 11.09.2020. GODINE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE ILI MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE (datum objave: 28.10.2020.)

 

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOTLOVA SA ISKLJUČIVIM POGONOM NA DRVNU BIOMASU – PEĆI NA PELET“ (datum objave: 28.10.2020.)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA KOMPAKTNIH TOPLINSKIH PODSTANICA – KTP“ (datum objave: 28.10.2020.)

 

Lista o odabiru projekata po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020 godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava: Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (datum objave: 22.10.2020.)

 

Lista o odabiru projekata po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020 godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava: Tekući grant za podršku projekata iz oblasti poduzetništva (datum objave: 22.10.2020.)

 

Preliminarnu listu krajnih korisnika sredstava po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa. (datum objave: 21.10.2020.)

 

Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu, namjenjenih za podršku privatnih preduzeća i poduzetnika sa područja grada Tuzle – Projekat: “Siguran start” (datum objave: 28.09.2020.)
– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave

 

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE“ (datum objave: 28.09.2020.)

 

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA RADI SMANJENJA TOPLINSKIH GUBITAKA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE (datum objave: 28.09.2020.)

 

RANG LISTA KORISNIKA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m² SA DODATNOM OPREMOM ZA PROIZVODNJU U 2020 GODINI U OKVIRU PROJEKTA „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE UZ PODRŠKU DIJASPORE“ , KOJI SU SE PRIJAVILI NA JAVNI POZIV OBJAVLJEN 28.07.2020. GODINE I PONOVLJENI JAVNI POZIV OD 08.09.2020. GODINE (datum objave: 28.09.2020.)

 

Javni poziv za podnošenje prijava radi ostvarivanja pomoći sa pozicije Grant za raseljena lica – pomoć povratku za 2020. godinu (datum objave: 23.09.2020.)

 

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za finansijsku pomoć fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte (Datum objave:15.09.2020.godine)
-Obrazac izjave
-Prijavni obrazac

 

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini (datum objave: 11.09.2020.)
– Prilog 1: Izjava br. 1
– Prilog 2: Izjava br. 2

 

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom za proizvodnju u 2020 godini, uz vlastito učešće korisnika, u okviru Projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“ (datum objave: 08.09.2020.)
Prijavni obrazac
Obrazac izjave

 

Javni poziv za tekući grant za podueztništvo i poljoprivredu-august 2020
Prilog-1 – Projektni-prijedlog
Prilog-2 – Pregled-budžeta
Prilog-3 – Logicki-okvir-rada
Prilog-4 – Plan-aktivnosti-i-promocije
Prilog-5 – Administrativni-podaci-o-aplikantu
Prilog-6 – Finansijska-identifikaciona-forma
Prilog-7 – Izjava-o-podobnosti
Prilog-8 – Lista-za-provjeru
Smjernice za aplikante uz javni poziv za tekući grant iz poduzetništva i proejkata organizacija iz poljoprivrede-septembar 2020

 

Lista o odabiru projekata po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (objavljen 6.7.2020. godine – zatvoren 21.7.2020. godine)(datum objave: 19.08.2020.)
IZMJENA LISTE O ODABIRU PROJEKATA po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (objavljen 6.7.2020. godine – zatvoren 21.7.2020. godine) (datum objave: 22.09.2020.)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO ŠESTOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE KTP (Datum objave:06.08.2020.godine)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO ŠESTOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PEĆI NA PELET(Datum objave:06.08.2020.godine)

LISTA NEPOTPUNIH, FORMALNO NEISPRAVNIH I POTPUNIH PRIJAVA KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE USLOVE ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA(Datum objave:06.08.2020.godine)

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO ŠESTOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA(Datum objave:06.08.2020.godine)

 

 

Konačna rang lista kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 28.07.2020.)
Odluka o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 28.07.2020.)

 

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom za proizvodnju u 2020 godini, uz vlastito učešće korisnika, u okviru Projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“ (datum objave: 28.07.2020.)
– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave

 

Lista krajnjih korisnika sredstava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica registrovanih na području grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19) (datum objave: 27.07.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica registrovanih na području grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije koronavirusa (COVID-19) (datum objave: 14.07.2020.)
– Prijavni obrazac
Obrazac izjave o ostvarenom prometu (za obveznike paušalnog plaćanja poreza)
– Obrazac izjave o otpuštenim radnicima zbog isteka ugovora o radu


 

RANG LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, objavljenog 10.06.2020. godine, na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle, broj: 02/30-A-6349-2020 od 05.06.2020. godine.(datum objave: 13.07.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (datum objave:  06.07.2020.)
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Smjernice za aplikante


Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije – Đurić Obrad (datum objave. 24.06.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije – Isić Muhamed(datum objave: 24.06.2020)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije – Ivaković Stjepan (datum objave: 24.06.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije – Kovačević Marko (datum objave: 24.06.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije – Palavrić Almir (datum objave: 24.06.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekta, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije – Trgovčević Nedim (datum objave: 24.06.2020.)

 

JAVNI POZIV ZA raspodjelu bespovratnih sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte

Lista krajnjih korisnika subvencije

 

PONIŠTAVA JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija objavljen 20.02.2020. godine u dnevnom listu Oslobođenje i internet stranici Grada Tuzle (grad.tuzla.ba) a zatvoren 12.03.2020. godine

 

Obavještenje o ponovnom pokretanju javnog poziva za projekat CEFE-za objavu-juni 2020
Javni poziv CEFE ponovni zbog korone-za objavu-juni 2020
Formular za prijavu na Javni poziv za CEFE Program podrške poduzetništvu-februar 2020

 

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Objavljeno 10.06.2020. godine. Rok za podnošenje prijava zaključno sa danom 25.06.2020. godine).
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Prijavni obrazac

 

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturne manifestacije – Ljeto u Tuzli“
– OBRAZAC ZA BUDŽET ZA SPORTSKE I KULTURNE MANIFESTACIJE I LJETO U TUZLI 2020
PRIJAVNI-OBRAZAC-ZA-MANIFESTACIJE-LJETO-U-TUZLI
– Izvještaj Ljeto u Tuzli 2020 za objavu

 

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 08.06.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini (datum objave: 04.06.2020.)
– Prilog: Izjava br. 1
– Prilog: Izjava br. 2

 

Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „utopljavanje“ objekata, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije (datum objave: 04.06.2020.)

 

Konačna rang lista podnosilaca prijava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima“ (datum objave: 04.06.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19 (datum objave: 03.06.2020.)
– Obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za lica kojima je prestao radni odnos u vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovanog pandemijom koronavirusa COVID 19

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) (datum objave: 02.06.2020.)
– Prijavni obrazac za dodjelu sredstava za subvencije fizičkim licima koja obavljaju samostalne djelatnosti i obrte registrovanim na području grada Tuzle s ciljem ublažavanja posljedica proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19)
– Obrazac izjave I
– Obrazac izjave II

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima sa područja grada Tuzle (datum objave: 15.05.2020.)
– Prijavni obrazac za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima

– Lista o odabiru korisnika po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima s područja grada Tuzle (objavljen 15. maja, zatvoren 30. maja 2020. godine)

 

Spisak dobitnika Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista s područja grada Tuzle u pethodnoj školskoj/kalendarskoj godini

PRELIMINARNA RANG LISTU PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE, OBJAVLJENOM DANA 03.02.2020. GODINE (datum objave: 15.04.2020.)

 

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima“ – Gurabić Alen (datum objave: 31.03.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima“ – Đapo Amir (datum objave: 31.03.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima“ – Saletović Mersudin (datum objave: 31.03.2020.)

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja „nabavka i ugradnja toplotne pumpe sa pratećom opremom i radovima“ – Smajlović Ilvana (datum objave: 31.03.2020.)

 

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja Grada Tuzle

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija u okviru sredstava Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

Prilog-1 – Projektni-prijedlog

Prilog-2 – Pregled-budžeta

Prilog-3 – Logicki-okvir-rada

Prilog-4 – Plan-aktivnosti-i-promocije

Prilog-5 – Administrativni-podaci-o-aplikantu

Prilog-6 – Finansijska-identifikaciona-forma

Prilog-7 – Izjava-o-podobnosti

Prilog-8 – Lista-za-provjeru Smjernice za aplikante uz javni poziv za tekući grant poljoprivrede-mart 2020

Lista projekata koji ispunjavaju uslove za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, sa pozicije Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

 

Izmjena Javnog poziva za izbor investicijskih banaka za 2020. godinu (datum objave: 23.03.2020.)

 

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“ (datum objave: 13.03.2020.)

 

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA I TAVANICE OBJEKATA, KAO I NABAVKA I UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE (datum objave: 13.03.2020.)

 

Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2020. godinu (datum objave: 12.03.2020.)

 

Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu u gradu Tuzla (datum objave: 12.03.2020.)
Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu
Prijavni formular

 

Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla putem javnog nadmetanja – licitacije za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu Izmjene regulacionog plana prostorne cjeline “Stupine ” u Tuzli (datum objave: 12.03.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle (datum objave: 10.03.2020.)
– Prijavni obrazac

 

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste korisnika sa iznosima dodjeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 09.03.2020.)

 

Obavještenje o testiranju za kandidate koji su se prijavili na Javni oglas za prijem pripravnika-vatrogasaca u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (datum objave: 09.03.2020.)

 

Poziv neprofitnim organizacijama za prijave za učešće u Komisiji za ocjenu i odabir projekata u gradu Tuzli (datum objave: 09.03.2020.)

 

KONAČNA RANG LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Datum objave: 05.03.2020.)

ODLUKA o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

RANG LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 28.02.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (datum objave: 20.02.2020.)
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o aplikantu
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Prilog 9: Obrazac za narativni izvještaj
– Prilog 10: Obrazac za finansijski izvještaj
– Smjernice za aplikante

 

Javni poziv za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu (datum objave: 13.02.2020.)
– Formular za prijavu za učešće u CEFE Programu podrške poduzetništvu

 

Preliminarna rang lista kandidata za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenih pitanja mladih (datum objave: 10.02.2020.)

 

Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije (datum objave: 07.02.2020.)

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini (datum objave: 03.02.2020.)
– Prilog 1
– Prilog 2

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (prijave na Javni poziv od 30.01.2020. godine pa zaključno sa 07.02.2020. godine)
– Tekst JAVNOG POZIVA
– ODLUKA o raspisivanju Javnog poziva
– Prijavni obrazac

 

Javni oglas za prijem pripravnika u Službu civilne zaštite Grada Tuzle  (objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 25.1.2020. godine)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“, OBJAVLJENOM DANA 12.09.2019. (datum objave: 24.01.2020.)

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „UTOPLJAVANJE“ OBJEKATA, ODNOSNO NABAVKA I UGRADNJA MATERIJALA ZA IZOLACIJU VANJSKIH ZIDOVA, TAVANICE I PROZORA, OBJAVLJENOM DANA 12.09.2019. (datum objave: 24.01.2020.)

 

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2019. GODINI, OBJAVLJENOM DANA 11.12.2019. GODINE (datum objave:23.01.2020.)

 

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija (datum objave: 20.01.2020.)
Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija
Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje kulturnih manifestacija (PDF)
Prijvni obrazac za finansiranje/sufinansiranje kulturnih manifestacija (WORD)
Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje sportskih manifestacija (PDF)
Prijavni obrazac za finansiranje/sufinansiranje sportskih manifestacija(WORD)
Obrazac za pregled budžeta predložene manifestacije
Obrazac za finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih za manifestacije
Obrazac za narativni izvještaj za manifestacije

 

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 14.01.2020.) 
– Izjave i prijavni obrazac uz Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

 

RANG LISTA KORISNIKA ZA DODJELU PLASTENIKA OD 100 m² SA DODATNOM OPREMOM I RASADA POVRĆA (LJUTA PAPRIKA) ZA PROIZVODNJU U 2020 GODINI U OKVIRU PROJEKTA „POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE UZ PODRŠKU DIJASPORE“ (datum objave: 14.01.2020.)

 

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2020. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 09.01.2020.)

 

Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ 8.1.2020. godine)

Program raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini

Konačnu rang-listu kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle 

Odluku o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (objavljeno 26.12.2019. godine)

JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda za pribavljanje poslovnog prostora u istočnom dijelu grada Tuzle za potrebe JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Naše dijete“ Tuzla

Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla (datum objave: 18.12.2019.)

 

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom i rasada povrća (ljuta paprika) za proizvodnju u 2020 godini, uz vlastito učešće korisnika, u okviru Projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“ (datum objave: 17.12.2019.)
– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave

 

Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2020. – 2024. godina (datum objave: 17.12.2019.)

 

RANG-LISTA kandidata koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 16.12.2019.)

 

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste korisnika sa iznosima dodijeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 11.12.2019.)

 

Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine
– Prijavni obrazac

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (datum objave: 11.12.2019.)
– Izjava br. 1
– Izjava br. 2

 

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave: 04.12.2019.)

 

Javni poziv za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za novčanu podršku privrednim subjektima koji upošljavaju osobe iz ranjivih kategorija u 2019. godini (datum objave: 29.11.2019.)
– Prijavni obrazac
– Obrazac izjave
– Obrazac za narativni i finansijski izvještaj
– Lista za provjeru

 

Javni oglas o opterećenju zemljišta pravom građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli putem javnog nadmetanja – licitacije (datum objave:29.11.2019.)

 

Ponovljeni Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle (datum objave: 29.11.2019.)
– Obrazac izjave

 

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2019. GODINI, OBJAVLJENOM DANA 12.09.2019. GODINE

 

Ponovni Javni oglas za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle

 

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (prijave na Javni poziv od 21.11.2019. godine pa zaključno sa 28.11.2019. godine)
– Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

 

Preliminarna rang lista kandidata za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 18.11.2019.)

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite (datum objave: 13.11.2019.) Rok trajanja internog oglasa  zaključno sa 21.11.2019. godine.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2020. godinu u dijelu sredstava koja se odnose na korisnike iz oblasti kulture, sporta, mladih, socijalne zaštite i druga udruženja građana, a korisnici su Budžeta Grada Tuzla (datum objave: 04.11.2019.)

 

Javni oglas za dostavljanje pismenih ponuda za prodaju rabljenih motornih vozila u vlasništvu Grada Tuzle (datum objave:05.11.2019.)

 

Javni poziv za prijavu polaznika obuka u oblasti tematskog vođenja turističke grupe

 

Poništenje Javnog oglasa i objava ponovnog Javnog oglasa za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 21.10.2019.)
Tekst Javnog oglasa
– Prijavni obrazac i izjave

 

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“ (datum objave: 21.10.2019.)

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina za koje odobrenje za građenje izdaje Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle (datum objave: 15.10.2019.)

 

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica (datum objave: 30.09.2019.)
Rok trajanja Internog oglasa zaključno sa 08.10.2019. godine

Preliminarna rang lista korisnika stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (Datum objave:26.09.2019.godine)

PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH (datum objave: 20.09.2019.)

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (datum objave: 12.09.2019.)
– Izjava br. 1
– Izjava br. 2

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) (datum objave: 11.09.2019.)

Javni poziv za izbor investicijskih banaka za 2019. godinu (datum objave: 06.09.2019.)

Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih  (datum objave: 23.08.2019.)
PRIJAVNI OBRAZAC I IZJAVE – KAMATE

KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2019. GODINE

PRELIMINARNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERA SMANJENJA AEROZAGAĐENJA NA PODRUČJU GRADA TUZLE U 2019. GODINI, OBJAVLJENOM DANA 10.07.2019. GODINE (datum objave: 07.08.2019.)

 

Lista korisnika koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku po Javnom pozivu za Program raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2019. godinu – sa pozicije: „Grant za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima“ – Projekat: „Siguran start“ (datum objave: 07.08.2019.)

 

Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći sa pozicije Grant za raseljena lica – pomoć povratku za 2019. godinu

Obavještenje o zatvaranju Javnog poziva za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2019. godinu – Projekat: „Siguran start“ (datum objave: 29.07.2019.)

Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnu službu za poslove Gradonačelnika, Službu za opću upravu i zajedničke poslove i Službu za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica (datum objave: 22.07.2019.)
Rok trajanja internog oglasa zaključno sa 30.07.2019.

 

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama (datum objave: 11.07.2019.)
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta projekta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Prilog 9: Obrazac za finansijski izvještaj
– Prilog 10: Obrazac za narativni izvještaj
– Smjernice za aplikante u okviru Javnog poziva za za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji za 2019. godinu

 

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (datum objave: 10.07.2019.)
– Izjava br. 1
– Izjava br. 2

 

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Tuzla 2019. godina (datum objave: 09.07.2019.)
Tekst Javnog poziva
Obrasci za prijavu:
1. Prijavni obrazac za kulturne manifestacije

2. Prijavni obrazac za sportske manifestacije
3. Obrazac budžeta
Obrasci za izvještavanje:
1. Obrazac za narativni izvještaj za manifestacije

2. Obrazac za finansijski izvještaj za manifestacije
Ostalo:
1. Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Program raspodjele sredstava za podršku projekata organizacija iz oblasti poduzetništva, za 2019. godinu

Program raspodjele sredstava za podršku projekata organizacija iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, za 2019. godinu

Program raspodjele sredstava tekućeg granta za podršku primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla, za 2019. godinu

Program raspodjele sredstava kapitalnog granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla, za 2019. godinu

Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2019. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Grada Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 05.07.2019.)

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 24.06.2019.)
– OBRAZAC ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČIJU GRADA TUZLA
– IZJAVA UZ PRIJAVU NA JAVNI POZIV ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČIJU GRADA TUZLA 

KONAČNA RANG-LISTA kandidata koji ispunjavaju uvjete iz JAVNOG POZIVA za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 07.06.2019.)

O D L U K U o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 07.06.2019.)

PROGRAM RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA TUZLA ZA 2019. GODINU SA POZICIJE GRANT ZA KULTURNU MANIFESTACIJU “LJETO U TUZLI”

Javni poziv za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla – Projekat: “Siguran start” (datum objave: 28.05.2019.)
– Prijavni obrazac

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (datum objave: 24.05.2019.)
Preliminarna rang lista podnosilaca prijava po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini (datum objave: 28.06.2019.)

Rang – lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz JAVNOG POZIVA za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (datum objave: 20.05.2019.)

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektima sa područja grada Tuzle (datum objave: 10.05.2019.
Tekst Javnog poziva
Prijavni obrazac
LISTA O ODABIRU KORISNIKA PO JAVNOM POZIVU za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima s područja grada Tuzle, objavljenog 10. maja, a zatvorenog 25. maja 2019. godine


Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija (datum objave: 29.04.2019.)
Tekst Javnog poziva
– Smjernice za aplikante u okviru Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji za 2019. godinu
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
LISTA O ODABIRU PROJEKATA PO JAVNOM POZIVU za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za podršku projekata neprofitnih organizacija, objavljenog 29. aprila, a zatvorenog 20. maja 2019.

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturne manifestacije – Ljeto u Tuzli“
Tekst Javnog poziva
Obrasci za prijavu:
– Prijavni obrazac za kulturne manifestacije u okviru “Ljeta u Tuzli”

– Obrazac budžeta
Obrasci za izvještavanje:
– Obrazac za narativni izvještaj

– Obrazac za finansijski izvještaj
Ostalo:
– Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju-Ljeto u Tuzli“

Rang lista odabranih kandidata prijavljenih na obnovljeni Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika broj: 04-329/19 od 09.04.2019.godine, po projektu “Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore”

Rang lista odabranih kandidata prijavljenih na Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća broj: 04-142/19 od 20.02.2019.godine, po projektu “Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore”

Obnovljeni Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika (datum objave: 09.04.2019.)
Prijava na obnovljeni Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika, u okviru projekta „Poboljšanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uz podršku dijaspore“, koji se provodi na području grada Tuzle u 2019.godini
Izjava uz obnovljeni Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika

Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Javni poziv otvoren zaključno sa 16.4.2019. godine)
– Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim visokoškolskim obrazovanjem)
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (za lica sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem)

Interni oglas za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla (datum objave: 05.04.2019.)

Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle (datum objave: 06.03.2019.)
– Prijavni obrazac za Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla
PROGRAM RASPODJELE NAGRADE GRADA TUZLA ZA OSTVAREN NATPROSJEČAN USPJEH UČENIKA, STUDENATA I SPORTISTA S PODRUČJA GRADA TUZLA U 2017/2018 ŠKOLSKOJ/KALENDARSKOJ GODINI

Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća (datum objave: 20.02.2019.)
– Izjava uz Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća
– Prijava na Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća
Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika za proizvodnju ljutih paprika i drugog povrća (datum objave: 11.03.2019.)

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu (datum objave: 20.02.2019.)
Tekst javnog poziva

Obrasci za prijavu:
1. Prijavni obrazac za finansiranje / sufinansiranje kulturnih manifestacija
2. Prijavni obrazac za finansiranje / sufinansiranje sportskih manifestacija
3. Obrazac budžeta

Obrasci za izvještavanje:
1. Obrazac za narativni izvještaj
2. Obrazac za finansijski izvještaj

Ostalo:
1. Pravilnik o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Obavještenje o zatvaranju Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija iz Budžeta Grada Tuzla za 2019. godinu

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2019. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 11.01.2019.)

-Javni oglas za imenovanje člana GIK-a(datum objave 23.11.2018.)   -Pravila za ocjenjivanje kadnidata za GIK (datum objave: 7.12.2018.)

– PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline „Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (datum objave: 22.11.2018.)

– Odluka o utvrđivanju konačne rang liste korisnika sa iznosima dodijeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave: 16.11.2018.)

-PRELIMINARNA RANG LISTA KORISNIKA ZA DODJELU PODRŠKE U OKVIRU PROJEKTA „UNAPREĐENJE KAPACITETA PROIZVOĐAČA MLIJEKA NA PODRUČJU GRADA TUZLA“ KOJI ISPUNJAVAJU PROPISANE KRITERIJE (datum objave: 16.11.2018.)

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (datum objave: 07.11.2018.)

– Javni konkurs za izbor upravitelja stambenih zgrada na području Grada Tuzle za period 01.01.2019. do 31.12.2021.godine (datum objave: 31.10.2018.)

Javni poziv za unapređenje kapaciteta proizvođača mlijeka na području grada Tuzla- konačna verzija                                                           –Prijavni obrazac Tuzla (1)                                                                                                                                                                                  –Izjava_javni doprinosi Tuzla                                                                                                                                                                             –Izjava_obaveze iz aplikacije Tuzla

– Konačna lista korisnika koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku po Javnom pozivu za Program raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Zapošljavanje ranjivih kategorija“ (datum objave: 25.10.2018.)

– Konačna lista korisnika koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku po Javnom pozivu za Program raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Siguran start“ (datum objave: 25.10.2018.)

– Konačna lista korisnika koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku po Javnom pozivu za Program raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Zapošljavanje i nova radna mjesta“ (datum objave: 25.10.2018.)

– PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATE ZA RJEŠAVANJE STAMBENOG PITANJA MLADIH (datum objave: 24.10.2018.)

– Konačna Lista o odabiru projekata sa iznosom finansijskih sredstava po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama, objavljenog dana 28.06.2018. godine (datum objave: 19.10.2018.)
– OBRAZAC NARATIVNOG IZVJEŠTAJA (za sredstva dodijeljena po javnom pozivu u skladu sa LOD metodologijom)
– OBRAZ ZA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA TUZLA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

-Lista o odabiru korisnika Projekat Zapošljavanje ranjivih kategorija (datum objave19.09.2018.)

-Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih (datum objave 17.09.2018.)

Prilog: Prijavni obrazac i izjave-kamate

Lista aplikantima Grant za poduzetništvo-Komisije za ocjenu i odabir projekata -Lista projekata koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove za prioritetnu oblast: Poduzetništvo (datum objave: 14.09.2018.)

– Rezultati Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama, objavljenog 28.06.2018. godine, zatvorenog 19.07.2018. godine (datum objave: 12.09.2018.)

– Rezultati javnog poziva za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2018. godinu namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za Projekat: Siguran start (datum objave: 10.09.2018.)

– Lista aplikantima Tekući grant -Komisije za ocjenu i odabir projekata

– Lista aplikantima Kapitalni grant -Komisije za ocjenu i odabir projekata

Lista aplikantima Grant organizacijama -Komisije za ocjenu i odabir projekata

– Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju urbanog mobilijara dječijih igrališta na području grada Tuzla

-JAVNI KONKURS – za izbor upravitelja stambenih zgrada na području Grada Tuzle za period 01.01.2019. do 31.12.2021.godine

Obavijest o javnom pozivu UNDP-a-avgust 2018

O B A V J E Š T E N J E o zatvaranju Javnog poziva za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Siguran start“

– Rezultati Javnog poziva po Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu – Projekat: „Zapošljavanje i nova radna mjesta“ (datum objave: 13.08.2018.)

– Program raspodjele finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektima s područja Grada Tuzla (datum objave: 09.08.2018.)

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2018. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave:18.07.2018.)

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (datum objave 13.7.2018.)

– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2019.-2023. godina (datum objave: 02.07.2018.)

– Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama (datum objave: 28.06.2018.)
– SMJERNICE ZA APLIKANTE-NEPROFITNE ORGANIZACIJE U OKVIRU JAVNOG POZIVA ZA PODRŠKU PROJEKATA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
– Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 6: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
Izmjena obrasca – Prilog broj 8: Lista za provjeru, u okviru objavljenog Javnog poziva za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama
Prilog 8 – Lista za provjeru

– Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu Projekat: “Zapošljavanje ranjivih kategorija” (datum objave: 21.06.2018.)
– Prijavni obrazac – Projekat: “Zapošljavanje ranjivih kategorija”
– Obrazac za narativni i finansijski izvještaj – Projekat: “Zapošljavanje ranjivih kategorija”
– Lista za provjeru – Projekat: “Zapošljavanje ranjivih kategorija”

– Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu Projekat: “Siguran start” (datum objave: 21.06.2018.)
– Prijavni obrazac – Projekat: “Siguran start”
– Obrazac za narativni i finansijski izvještaj – Projekat: “Siguran start”
– Lista za provjeru – Projekat: “Siguran start”

– Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku privrednim subjektima na području grada Tuzla za 2018. godinu Projekat: “Zapošljavanje i nova radna mjesta” (datum objave: 21.06.2018.)
– Prijavni obrazac – Projekat: “Zapošljavanje i nova radna mjesta”
– Obrazac za narativni i finansijski izvještaj – Projekat: “Zapošljavanje i nova radna mjesta”
– Lista za provjeru – Projekat: “Zapošljavanje i nova radna mjesta”

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektima sa područja GradaTuzla (datum objave: 8.06.2018.)                                                                                                                                                                                                               –Prijavni Obrazac za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla medijskim subjektima

– PROGRAM RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA U SVRHU REALIZACIJE MANIFESTACIJA IZ KULTURE U OKVIRU „LJETA U TUZLI“ za 2018 (datum objave: 31.05.2018.)

– Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnu službu Gradskog vijeća (krajnji rok za prijavu: 22.5.2018. godine) (datum objave: 14.05.2018.)

Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije “Podrška povratku prognanih lica” (datum objave 10.5.2018.)                                                                                                                                                                                                         –Prijavni obrazac_Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije “Podrška povratku prognanih lica”

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava za manifestacije iz kulture sa pozicije „Grant za kulturne manifestacije-Ljeto u Tuzli“ (datum objave: 07.05.2018. godine)
– Prijavni obrazac za Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava za manifestacije iz kulture sa pozicije “Grant za kulturne manifestacije – Ljeto u Tuzli”
– Obrazac: Pregled budžeta predloženog projekta / manifestacije

-Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja (Datum objave: 17.04.2018.godine)
Formular za prijavu NVO Tuzla
Formular za prijavu pojedinci Tuzla

– PROGRAM ZA OPORAVAK OD POPLAVA – Konačna rang lista za izgradnju novih stambenih objekata na području grada Tuzla (Datum objave: 17.04.2018. godine)

-PROGRAM RASPODJELE NAGRADE GRADA TUZLA ZA OSTVAREN NATPROSJEČAN USPJEH UČENIKA, STUDENATA I SPORTISTA S PODRUČJA GRADA TUZLA U 2016/2017 ŠKOLSKOJ/KALENDARSKOJ GODINI (Datum objave: 22.03.2018.godine)

-Odluka o produženju roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu raseljenim osobama u gradu Tuzla (za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu socijalnog stanovanja (34 stana)- Datum objave: 21.03.2018.godine

-PROGRAM ZA OPORAVAK OD POPLAVA-Preliminarna rang lista za izgradnju novih stambenih objekata i sanaciju stambenih objekata na području grada Tuzla( Datum objave: 19.03.2018.godine)

-Javni poziv raseljenim osobama u gradu Tuzla (za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu socijalnog stanovanja ( 34 stana) (Datum objave: 05.03.2018.godine)

-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave: 26.02.2018.godine)
-Ispravka teksta Javnog oglasa o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave: 26.02.2018.godine)

-Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla(Datum objave: 19.02.2018.godine)
-Prijavni obrazac za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2018. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 10.01.2018. godine)

-Odluka o usvajanju liste učenika koji ispunjavaju uslove za stipendiranje po osnovu upisa na deficitarna proizvodna zanimanja koja traži lokalno tržište rada (Datum objave: 05.01.2018.godine)

– KONAČNA RANG LISTA PRIJAVA UČESNIKA U POSTUPKU PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NERASPOREĐENIH TAKSI STAJALIŠNIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA TUZLA ZA 2017. GODINU (datum objave: 04.01.2018. godine)
– Prilog uz KONAČNU RANG LISTU PRIJAVA UČESNIKA U POSTUPKU PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NERASPOREĐENIH TAKSI STAJALIŠNIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA TUZLA ZA 2017. GODINU (datum objave 04.01.2018.)

– ISPRAVKA TEKSTA JAVNOG OGLASA O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (datum objave: 26.12.2017.)

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “F” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Stupine Sjever” u naselju Stupine u Tuzli (datum objave: 25.12.2017.)

-PROGRAM RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA IME PODRŠKE PROJEKTIMA ZA MLADE ZA 2017. GODINU (Datum objave:15.12.2017.godine)

-Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine (Datum objave:04.12.2017.godine)

-Javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje opština Republike Srpske (Datum objave:04.12.2017.godine)

-PRIJAVNI OBRAZAC ZA DOBIVANJE POMOĆI ZA REKONSTRUKCIJU STAMBENE JEDINICE DODJELOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI OBNOVA STAMBENE JEDINICE PO SISTEMU „KLJUČ U RUKE“ PO JAVNOM POZIVU IZ 2017. GODINE FEDERALNOG MINISTARSTVA RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

-Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava na ime podrške projektima za mlade (Datum objave: 27.11.2017.)

REZULTATI PROVEDENOG POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NERASPOREĐENIH TAKSI STAJALIŠNIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA TUZLA ZA 2017. GODINU
– Popratni akt objave preliminarne rang liste i zasebne liste po Javnom pozivu za dodjelu neraspoređenih taksi stajališta za 2017. godinu (datum objave: 13.11.2017. godine)
– PRILOG 1: PRELIMINARNA RANG LISTA PRIJAVA UČESNIKA U POSTUPKU PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NERASPOREĐENIH TAKSI STAJALIŠNIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA TUZLA ZA 2017. GODINU (datum objave: 13.11.2017. godine)
– PRILOG 2: ZASEBNA LISTA NEBLAGOVREMENIH, NEPOTPUNIH I FORMALNO NEISPRAVNIH PRIJAVA UČESNIKA U POSTUPKU PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU NERASPOREĐENIH TAKSI STAJALIŠNIH MJESTA NA PODRUČJU GRADA TUZLA ZA 2017. GODINU (datum objave: 13.11.2017. godine)

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta “O9” sa pripadajućim vanjskim uređenjem u obuhvatu prostorne cjeline “Slatina 1” u naselju Slatina u Tuzli  (datum objave: 10.11.2017. godine)

– Obavještenje o rezultatima provedenog postupka po Javnom pozivu za dodjelu neraspoređenih taksi stajališnih mjesta za 2017. godinu (datum objave: 10.11.2017. godine)

– Ispravka Javnog poziva za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2018.-2022. godina (datum objave: 06.11.2017. godine)

– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2018.-2022. godina (datum objave: 12.10.2017. godine)

-PROGRAM RASPODJELE ZA REALIZACIJU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ROMSKE POPULACIJE (Datum objave: 09.10.2017.godine)

-PROGRAM RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA IME PODRŠKE PROJEKTIMA ZA MLADE ZA 2017. GODINU (Datum objave: 09.10.2017.godine)

-Poziv OCD za izbor člana Komisije ReLOad 2017(Datum objave:03.10.2017.godine)

– Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage u 2017. i 2018. godini (datum objave: 29.09.2017.)
– Prilog I: OBRAZAC PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
– Prilog II: Budžet
– Prilog III: IZJAVA NAMJERE O MINIMALNOM IZNOSU SUFINANSIRANJA

-Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu (Datum objave: 28.09.2017.godine)
Obrazac zahtjeva za dodjelu plastenika
Izjava da ne posjedujem plastenik u svom vlasništvu

-Odluka o prijemu lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Datum objave:21.09.2017.godine)

-PRIJEDLOG RANG LISTE za dodjelu stanova po redoslijedu prioriteta za dodjelu napuštenih stanova radnicima Grada Tuzla koji su utvrđeni u članu 8. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za dodjelu i kupovinu napuštenih stanova privatiziranih preduzeća koji su stavljeni na raspolaganje Grada Tuzla kao i napuštenih stanova u vlasništvu Grada Tuzla

-Javni poziv za dodjelu neraspoređenih taksi stajališnih mjesta za 2017. godinu (Datum objave:14.09.2017.godine)
– Obavještenje o rezultatima provedenog postupka po Javnom pozivu za dodjelu neraspoređenih taksi stajališnih mjesta za 2017. godinu (datum objave: 10.11.2017. godine)

-Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava na ime podrške projektima za mlade (Datum objave:12.09.2017.godine)
-Prijavni obrazac za finansiranje projekata za mlade

-JAVNI POZIV programima/projektima organizacija civilnog društva romske populacije i ostalih nacionalnih manjina u gradu Tuzla (Datum objave: 07.09.2017.godine)
Obrazac -Pregled budzeta predloženog projekta
Prijavni obrazac za sufinansiranje programa/projekata organizacija civilnog društva romske populacije i ostalih nacionalnih manjina u gradu Tuzla sa pozicija „Grant za pomoć romskoj populaciji “ i „Grant za ostale nacionalne manjine”

-JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD) (Datum objave: 06.09.2017.godine)
-Smjernice za aplikante – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) na području grada Tuzle
-Prilog 1-Projektni prijedlog
-Prilog 2 -Pregled budžeta
-Prilog 3 -Matrica logičkog okvira
-Prilog 4 -Plan aktivnosti i promocije
-Prilog 5- Administrativni podaci o aplikantu
-Prilog 6- Finansijska identifikaciona forma
-Prilog7- Izjava o podobnosti
-Prilog 8- Lista za provjeru

-Rang lista kandidata koji ispunjavaju uvjete iz JAVNOG POZIVA za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Datum objave:25.08.2017.godine)

Javni poziv organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama i drugim subjektima sa područja grada Tuzla
Javni poziv za projekte udruženja iz poduzetništva-avg 2017
– Prilog 1-Projektni prijedlog
– Prilog_2-Pregled_budzeta_i_plan_potrosnje.xls3_
– Prilog 3-Matrica logičkog okvira
– Prilog 4- Administrativni podaci o podnositelju prijedloga ADMINISTRATIVNI-PODACI-O-PODNOSIOCU-PRIJEDLOGA
– Prilog 5-Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 6- Izjava o podobnosti
– Prilog 7- Lista za provjeru
– Smjernice za podnositelje prijedloga projekata

– Program raspodjele finansijskih sredstava na ime podrške programima/projektima organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla za 2017. godinu (datum objave: 07.08.2017.)

– Program raspodjele finansijskih sredstava na ime podrške medijskim subjektima sa područja grada Tuzla za 2017. godinu (datum objave: 07.08.2017.)

-Lista subjekata koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku po Javnom pozivu za učešće u Programu: „Siguran start“ na području grada Tuzla, za 2017. godinu (Datum objave: 25.07.2017.)

-Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove za novčanu podršku za Program: „Zapošljavanje i nova radna mjesta“ (Datum objave: 25.07.2017.)

– Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle (Javni poziv otvoren od 24.07.2017., zaključno sa 08.08.2017.)
– Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle
– Obazac za prijavu na Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u službe za upravu i stručne službe Grada Tuzle

– Javni oglas za podnošenje prijava za dodjelu stana iz kategorije napuštenih stanova u vlasništvu Grada Tuzla, radnicima Grada Tuzla (datum objave: 24.07.2017.)

-Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2017. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine (Datum objave:14.07.2017.)

-Program raspodjele finansijskih sredstava za realizaciju projekata organizacija civilnog društva romske populacije (Datum objave:14.07.2017.)

– PONOVLJENI JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI o uvjetima i načinu opterećenja nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla osnivanjem prava građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli (datum objave: 04.07.2017.)

– PROGRAM RASPODJELE FINANSIJSKIH SREDSTAVA U SVRHU REALIZACIJE MANIFESTACIJA IZ KULTURE U OKVIRU „LJETA U TUZLI 2017“ (datum objave: 15.06.2017.)

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji o uvjetima i načinu opterećenja  nekretnina u vlasništvu Grada Tuzla osnivanjem prava građenja na lokalitetu Poslovne zone „Kreka Sjever“ u Tuzli (datum objave: 08.06.2017.)

-Javni poziv programima/projektima organizacija civilnog društva romske populacije i ostalih nacionalnih manjina u gradu Tuzla
-Prijavni obrazac za sufinansiranje programa/projekata organizacija civilnog društva romske populacije i ostalih nacionalnih manjina u gradu Tuzla sa pozicija „Grant za pomoć romskoj populaciji “ i „Grant za ostale nacionalne manjine”
-Obrazac -Pregled budžeta predloženog projekta

-Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2017. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla

Prilog 1- Projektni prijedlog
Prilog 2 -Pregled budžeta
Prilog 3 – Logički okvir rada
Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 – Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Prilog 6 – Finansijski indetifikacionmi formular
Prilog 7 – Izjava o podobnosti
Prilog 8 – Lista za provjeru
Prilog 9 – Smjernice za OCD

-Javni poziv programima/projektima organizacija civilnog društva u gradu Tuzla (Datum objave: 23.05.2017.godine)
-Prijavni obrazac za sufinansiranje programa/projekata organizacija civilnog društva sa pozicije „Grant neprofitnim organizacijama-udruženja, organizacije i fondacije“
-Pregled budžeta predloženog projekta/manifestacije

– Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku razvoja poduzetništva  na području grada Tuzla za 2017. godinu; Program:  “Zapošljavanje i nova radna mjesta” (datum objave: 15.05.2017.)
– Prijavni obrazac; Program: “Zapošljavanje i nova radna mjesta”

– Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku razvoja poduzetništva  na području grada Tuzla za 2017. godinu; Program:  “Zapošljavanje ranjivih kategorija” (datum objave: 15.05.2017.)
– Prijavni obrazac; Program: “Zapošljavanje ranjivih kategorija”

– Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku razvoja poduzetništva  na području grada Tuzla za 2017. godinu; Program:  “Siguran start” (datum objave: 15.05.2017.)
– Prijavni obrazac; Program “Siguran start”

– Obavijest o zatvaranju Javnog poziva “Siguran start” (datum objave: 04.07.2017.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, Stručnoj službi Gradskog vijeća i UO Zavod za urbanizam (Datum objave: 2.12.2016. godine; Krajnji rok za prijavu: 9.12.2016. godine).

– Poziv na Javnu raspravu o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred GradaTuzla (datum objave: 22.11.2016.)
– Okolišna lista za provjeru

– Konačna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“

– Program raspodjele finansijskih sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti poduzetništva sa područja grada Tuzla za 2016. godinu (Datum objave:14.10.2016)

Informacija potencijalnim aplikantima s područja Grada Tuzla o Javnom pozivu Federalnog ministarstva okoliša i turizma (Datum objave: 04.10.2016.)

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave: 14.09.2016.)

-Javni poziv za podnošenje prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“(Datum objave:10.08.2016. godine)

 
 

-Pravilnik o uslovima i načinu odabira korisnika za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“

– Preliminarna rang lista po Javnom pozivu objavljenom 10.8.2016. godine, za podnošenje prijava za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla po projektu „ROMA ACTION (RA) – Podrška socijalnom uključenju ranjivih romskih porodica u područjima pogođenim poplavama putem obezbjeđenja stambenih jedinica i soci-ekonomskih mjera sa aktivnim učešćem državnih i lokalnih vlasti kao i drugih interesnih grupa“ (datum objave: 28.10.2016.)

 
 

– Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika, Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Službi civilne zaštite (datum objave: 1.8.2016. godine)

– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2017.-2021. godina (datum objave: 18.07.2016.)

– Stalni poziv omladinskim udruženjima za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla
– Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

– Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja osoba sa invaliditetom iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu (datum objave 17.06.2016.)
Prilog 1: PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM U GRADU TUZLA ZA 2016. GODINU

– Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2016. godinu (datum objave: 17.06.2016.)
– Prilog 1: PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA U GRADU TUZLA ZA 2016. GODINU

– JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA GRADA TUZLA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (datum objave: 17.06.2016.)
Prilog 1 – Projektni prijedlog
Prilog 2 – Pregled budžeta
Prilog 3 – Logički okvir rada
Prilog 4 – Administrativni podaci o podnositelju prijedloga

Prilog 5 – Finansijski identifikacioni formular
Prilog 6 – Izjava o podobnosti
Prilog 7 – Lista za provjeru
Prilog 8 – Smjernice za podnošenje projekta

– Javni poziv za izbor potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora (datum objave: 13.06.2016. godine)
– Odluka o izboru potencijalnih trenera za obuku predsjednika i članova biračkih odbora (datum objave: 27.06.2016. godine)

– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i zajedničke poslove Grada Tuzle – Vozač motornog vozila (oglas objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, „Dnevni avaz“ i „Večernji list“ 11.6.2016. godine)

-Javni oglas o davanju u zakup poslovnih protorija (Datum objave:07.06.2016.)

– Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima na području Grada Tuzla (datum objave: 06.06.2016.)
– Prijavni obrazac po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima na području Grada Tuzla
– Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima po Javnom pozivu za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla objavljenom 6. 6. 2016. godine. (datum objave: 01.07.2016.)

SPISAK APLIKANATA ČIJE SU MANIFESTACIJE ODOBRENE PO JAVNOM POZIVU „LJETO U TUZLI 2016“

-Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2016. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla

Prilog 1- Projektni prijedlog
Prilog 2 -Pregled budzeta
Prilog 3 – Logicki okvir rada
Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 – Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Prilog 6 – Finansijski indetifikacionmi formular
Prilog 7 – Izjava o podobnosti
Prilog 8 – Lista za provjeru
Prilog 9-Smjernice za OCD

-Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu realizacije manifestacija iz kulture u okviru “Ljeta u Tuzli” 2016

-Prijavni obrazac za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu realizacije manifestacija iz kulture u okviru “Ljeta u Tuzli” 2016

-Javni poziv omladinskim udruženjima za upis u u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

-Zahtjev za upis u spisak omladinskih udruženja Grada Tuzla

-Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2016. godini u povodu obilježavanja slijedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine

– Preliminarna rang lista Komisije za dodjelu stanova po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla (datum objave: 29.04.2016.)

-Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla (Datum objave: 25.04.2016.)
Prilog-1-Prijavni obrazac
Prilog-2-Projektni prijedlog
Prilog-3-Pregled budzeta
Prilog-4-Finansijski identifikacioni formular
Prilog 5-Izjava o podobnosti
Prilog 6- Lista za provjeru
Prilog 7-Smjernice za podnositelje prijedloga

-Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu stana po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla (Datum objave: 08.04.2016.)

-PRIJAVNI OBRAZAC ( Komisija za dodjelu stana po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu Grada Tuzla)

-Ponovni javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave:16.03.2016.)

– Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla (datum objave: 10.03.2016. godine)
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 5: Izjava o podobnosti
– Prilog 6: Lista za provjeru
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla
– Program raspodjele finansijskih sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla, za 2016 godinu

– Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla (datum objave: 10.03.2016. godine)
– Prijavni obrazac za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla

-Lista učenika, studenata i sportista, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu za Nagradu Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini (Datum objave: 20.05.2016)

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2016. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 03.03.2016. godine)

-Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za opću upravu i zajedničke poslove Grada Tuzle (Datum objave:19.02.2016.godine)

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija (Datum objave: 02.02.2016.)

– Ponovljeni javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Gradske izborne komisije Tuzla
– Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Ponovljenom javnom oglasu za imenovanje 1 (jednog) člana Gradske izborne komisije Tuzla, objavljenom u listu „Oslobođenje“ i na web stranici Grada Tuzla (www.grada.tuzla.ba), dana 25.01.2016. godine

-Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno neposredno više radno mjesto u Službi za razvoj,poduzetništvo i društvene djelatnosti

-JAVNI OGLAS O NADMETANJU – LICITACIJI za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za gradnju poslovnog objekta sa istočne strane objekta Privredne komore u Tuzli (Datum objave:21.12.2015.)

Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2016-2020.godina (Datum objave:16.12.2015.)

-Konkurs za izbor upravitelja stambenih zgrada na području grada Tuzla (Datum objave:26.11.2015.)

– Konačna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu objavljenom 31.08.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ (datum objave: 28.10.2015.)

– Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje projekata Romske populacije, putem Romskih O.C.D sa područja grada Tuzla (datum objave: 26.10.2015.)
– Prijavni obrazac

– PRELIMINARNA RANG LISTA ODABRANIH KORISNIKA po Javnom pozivu objavljenom 31.08.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“

– Drugi javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 07.10.2015.)

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2015. godini u povodu obilježavanja Dvadeset petog novembra-Dana državnosti BiH (datum objave: 03.09.2015.)

– Drugi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup preostalih 8 (osam) socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja” (datum objave: 31.08.2015.)
– Pravilnik o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica pod zakup u cilju realizacije projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ – Hilfswerk Austria (HWA)
– Obrazac prijave

– Javni poziv raseljenim osobama u gradu Tuzla (za podnošenje prijava za pomoć u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa – osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu socijalnog stanovanja ( 20 stanova) (datum objave: 28.08.2015.)

-Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno neposredno više radno mjesto u Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Krajnji rok za prijavu: 2.9.2015. godine)

-O B A V J E Š T E N J E o zatvaranju Javnog poziva za učešće u programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzeništva na području grada tuzla za 2015. godinu

-Odluka Prvostepene Komisije za dodjelu i prenos prava vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada Tuzla (parcele), po raspisanom trećem javnom konkursu

– Javni poziv za učešće u Programu aktivne politike zapošljavanja iz oblasti poduzetništva na području Grada Tuzla za 2015. godinu
– Prijava za sudjelovanje
– Izjava

Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području grada Tuzla za 2015. godinu

Pregled projekata odabranih po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje za 2015. godinu

Program raspodjele finansijskih sredstava medijskim subjektima na području grada Tuzla za 2015.godinu

– Javni oglas za prijem pripravnika u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (01. Pripravnik – vatrogasac, 02. Pripravnik – vatrogasac – vozač) (Rok za dostavljanje prijava: 24.7.2015. godine)

-Javni oglas za prikupljanje ponuda za postavljanje reklame

-Program raspodjele finansijskih sredstava za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“ za 2015. godinu

– Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla po Javnom pozivu za 2015. godinu (datum objave: 01.07.2015.)

– Interni oglas za unapređenje državnih službenika na više radno mjesto u Stručnoj službi za poslove gradonačelnika i koordinaciju rada gradskih službi, Službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica i Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (Rok za dostavljanje prijava: 6.7.2015. godine)

– Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja” (datum objave: 18.06.2015.)
– Pravilnik o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica pod zakup u cilju realizacije projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ – Hilfswerk Austria (HWA)
– Obrazac prijave
– Preliminarna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu objavljenom 18.06.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“  (datum objave rang liste: 05.08.2015.)
– Prijavljeni kandidati koji nisu ispunili uslove Javnog poziva (datum objave rang liste: 05.08.2015.)
– Konačna rang lista odabranih korisnika po Javnom pozivu objavljenom 18.06.2015. godine, za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ (datum objave: 27.08.2015.)

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju proizvodnog objekta sa pripadajućim vanjskim uređenjem u okviru prostorne cjeline „Gornja Tuzla-Polje“ (datum objave: 19.06.2015.)

– Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Grada Tuzla za 2015. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području grada Tuzla (datum objave: 04.06.2015.)
Prilog 1- Projektni prijedlog
Prilog 2 -Pregled budzeta
Prilog 3 – Logicki okvir rada
Prilog 4 – Plan aktivnosti i promocije
Prilog 5 – Administrativni podaci o podnosiocu projekta
Prilog 6 – Finansijski indetifikacionmi formular
Prilog 7 – Izjava o podobnosti
Prilog 8 – Lista za provjeru
Smjernice za OCD

-Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla
(datum objave:03.06.2015.)
-Prijavni obrazac za dodjelu finansijskih sredstava medijskim subjektima sa područja grada Tuzla

– JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA GRADA TUZLA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA TUZLA (datum objave: 03.06.2015.)
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) i druge subjekte u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata iz oblasti poduzetništva na području grada Tuzla za 2015. godinu
– Prilog 1: Projektni prijedlog
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Matrica logičkog okvira
– Prilog 4: Administrativni podaci o podnositelju prijedloga
– Prilog 5: Finansijska identifikaciona forma
– Prilog 6: Izjava o podobnosti
– Prilog 7: Lista za provjeru

– JAVNI OGLAS za imenovanje 4 (četiri) člana Gradske izborne komisije Tuzla (datum objave: 02.06.2015.)
– Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Javnom oglasu za imenovanje 4 (četiri) člana Gradske izborne komisije Tuzla u listu “Oslobođenje” dana 01.06.2015. godine i web stranici Grada Tuzle 02.06.2015. godine

– JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu realizacije manifestacija iz kulture u okviru “Ljeto u Tuzli”
– Prijavni obrazac “Ljeto u Tuzli”

– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu Civilne zaštite Grada Tuzla

– Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja grada Tuzla (datum objave: 06.05.2015. godine)
– Prilog br. 1: Prijavni obrazac
– Prilog br. 2: Projektni prijedlog
– Prilog br. 3: Pregled budžeta
– Prilog br. 4: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog br. 5: Izjava o podobnosti
– Lista za provjeru
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD)

– Javni oglas o nadmetanju – licitaciji za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Tuzla za izgradnju kolektivnog stambeno-poslovnog objekta „S1“ sa vanjskim uređenjem u okviru nerealiziranog dijela stambenog naselja „Sjenjak 1“ u Tuzli (datum objave: 06.05.2015. godine)

– Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla (datum objave: 30.04.2015. godine)
– Prijavni obrazac

– Lista učenika, studenata i sportista, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu za Nagradu Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini

– Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzla (Rok za prijavu: 11.5.2015.)

– Interni oglas za unapređenje  državnih službenika na upražnjena radna mjesta u Službi za razvoj, poduzetništvo i društvene djelatnosti (rok za prijavu 04.05.2015.godine)

– Javni poziv za vlasnike malih firmi koje se bave ugradnjom i održavanjem sistema centralnog grijanja i/ili vodoinstalacija za učešće u projektu promocije upotrebe solarnih sistema za zagrijavanje vode (datum objave 03.03.2015.)
– Prijavni obrazac

– Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2015. godini  u povodu obilježavanja značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine (datum objave: 04.03.2015.)

– Javni poziv za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla (datum objave: 03.03.2015.)
– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja grada Tuzla
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 5: Izjava o podobnosti
– Prilog 6: Lista za provjeru

– Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla (datum objave: 19.02.2015., rok za prijave: 8 dana od dana objavljivanja)
– Obrazac za prijavu na Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzla
– Obrazac izjave

– Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora (datum objave: 28.01.2015.)

– Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle (01. Vatrogasac i 02. Vatrogasac – vozač) (datum objave: 07.01.2015.)

– JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira trenera za realizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini

– Obrazac za prijavu
– Obrazac za nastavni plan
– Obrazac za nastavni program
– Kriteriji za ocjenjivanje

– INTERNI OGLAS za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u Službi civilne zaštite (rok za prijavu: 16.12.2014. godine).

– INTERNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu civilne zaštite Grada Tuzle

– DRUGI JAVNI KONKURS ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA GRADA TUZLA

– Javni oglas za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla
– Pravila za ocjenjivanje kandidata koji će pristupiti intervjuu na raspisanom Javnom oglasu za imenovanje člana Gradske izborne komisije Tuzla

– Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

– Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava za poduzetnike sa područja općine Tuzla

Oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2014. godinu, u općini Tuzla

– Oglas o javnoj raspravi o Ček listama  Okolinskog  plana upravljanja za rehabilitaciju 13 klizista na magistralnoj cesti M18, dionica Priboj 2-Simin Han1

– Ček lista za LOT 3-Banj Brdo1

– Ček lista za LOT 4-Banj Brdo2

Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće
– Odluka o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće
– Prijavni obrazac za raspodjelu sredstava iz Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH prema privrednim subjektima na području općine Tuzla koji su pretrpjeli štete usljed prirodne nesreće

– Javni konkurs za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima,  vlasnicima uništenih stambenih zgrada  prirodnom nesrećom  i koji posjeduju odobrenje za građenje
– Odluka o raspisivanju javnog konkursa i kriterijima za raspodjelu sredstava Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima,  vlasnicima uništenih stambenih zgrada  prirodnom nesrećom  i koji posjeduju odobrenje za građenje
– PRIJAVNI OBRAZAC za raspodjelu sredstva za pomoć u izgradnji uništenih stambenih zgrada, koje su u momentu prirodne nesreće odnosno na dan 04.05.2014. godine, imale pravomoćno odobrenje za građenje
– Obrazac izjave

– PRVI JAVNI KONKURS ZA PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA BEZ NAKNADE NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE TUZLA LICIMA SA NASTRADALIH PODRUČJA OPĆINE TUZLA
– Odluka o raspisivanju Prvog javnog konkursa za prenos prava vlasništva bez naknade  na nekretninama u vlasništvu općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata
– Prijavni obrazac za prenos prava vlasništva bez naknade na nekretninama u vlasništvu općine Tuzla licima sa nastradalih područja u svrhu izgradnje individualnih stambenih objekata
– Obrazac izjave
– Obrazac izjave za kućnu listu

– Javni konkurs za učešće u postupku apliciranja za korištenje subvencioniranih kreditnih sredstava  za poduzetnike sa područja općine Tuzla 

– EU Program obnove od poplava – javni poziv za MSP (datum objave: 03.09.2014.)

– Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata organizacija civilnog društva iz oblasti sporta na području općine Tuzla za 2014. godinu.

– Spisak aplikanata čiji su projekti odobreni po Javnom pozivu za podršku projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu

– Rezultati Javnog poziva za organizacije civilnog društva u općini Tuzla za 2014. godinu

– Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“

– Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla za period 2015.-2019. godina (datum objave: 21.07.2014.)

– Interni oglas za unapređenje državnog službenika na upražnjeno radno mjesto u UO Zavod za urbanizam Općine Tuzla

– JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Logički okvir rada
– Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva iz oblasti sporta sa područja općine Tuzla

– JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Logički okvir rada
– Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva sa područja općine Tuzla

– JAVNI POZIV za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“
– Prilog 1: Prijavni obrazac
– Prilog 2: Projektni prijedlog
– Prilog 3: Pregled budžeta
– Prilog 4: Logički okvir rada
– Prilog 5: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru
– Obrasci/Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru Javnog poziva za dodjelu sredstava na ime podrške projektima organizacija civilnog društva za realizaciju manifestacije „Ljeto u Tuzli“

– Javni poziv za dodjelu sredstava medijskim subjektima sa područja općine Tuzla
Prijavni obrazac


– Javni poziv za predaju prijedloga projekata u okviru namjenskih sredstava Budžeta Općine Tuzla za 2014. godinu, za podršku razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području općine Tuzla

– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga iz oblasti razvoja primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Tuzla
– Prilog 1: Prijedlog projekta
– Prilog 2: Pregled budžeta
– Prilog 3: Logički okvir rada
– Prilog 4: Plan aktivnosti i promocije
– Prilog 5: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
– Prilog 6: Finansijski identifikacioni formular
– Prilog 7: Izjava o podobnosti
– Prilog 8: Lista za provjeru

– JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I DRUGIM SUBJEKTIMA SA PODRUČJA OPĆINE TUZLA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROGRAMA ZA PODRŠKU PROJEKATA IZ OBLASTI PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE TUZLA

– Smjernice za podnositelje prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) i druge subjekte u okviru javnog poziva za predlaganje programa i projekata iz oblasti poduzetništva na području općine Tuzla za 2014. godinu
– Prilog 1: Prijedlog projekta
– Prilog 2: Pregled budžeta i plan potrošnje
– Prilog 3: Matrica logičkog okvira
– Prilog 4: Administrativni podaci o podnosiocu projekta
– Prilog 5: Finansijski indetifikacioni formular
– Prilog 6_Izjava o podobnosti
– Prilog 7: Lista za provjeru

Oglas za dodjelu jedne stambene jedinice na korištenje bez naknade, za potrebe članova prodica šehida-poginulih boraca odnosno ratne vojne invalide općine Tuzla
– Prijavni obrazac

– Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostora

 

 

 

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU RADOVA NA ODRŽAVANJU PJEŠAČKIH POVRŠINA I URBANOG MOBILIJARA UŽEG JEZGRA GRADA