Budžet za 2021.godinu

8. Aprila 2021.

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2021.godine

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za period 01.01.-31.12.2021. godine

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.- 30.09.2021godine

Obrazloženje izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-30.09.2021.godine

Rebalans Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01. do 31.12.2021. godine

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01. do 31.12.2021. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Tuzle za period od 01.01. do 31.12.2021. godine

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-30.06.2021. godine

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-30.06.2021.godine

Budžet Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine

Odluka o izvršavanju budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu

Obrazloženje Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine i dopuna obrazloženja Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu i nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu

Odluka o načinu provođenja javne rasprave

Nacrt budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu

Nacrt odluke o izvršavanju budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu

Obrazloženje nacrta budžeta Grada Tuzla za 2021.godinu

Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.3.2021.g

Obrazloženje izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Tuzla za period 01.01.-31.03.2021. godine