Nagrade i priznanja

19. Novembra 2014.

Općina/Grad Tuzla i Načelnik Općine/Gradonačelnik dobitnici su mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima treba izdvojiti:

– 2005. godine, nagrada «Kraljica Katarina» za Slano jezero kao ekološki projekat,
– 2006. godine, BEACON status kao prestižna međunarodna nagrada i priznanje Općini za najbolje rezultate u BiH u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja,
–  2006. godine, Međunarodna nagrada od Asocijacije multietničkih gradova Jugoistočne Evrope za suživot i etničku toleranciju,
– 2006. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma u BiH,
– 2006. godine, Zlatna ugostiteljska kruna za 2006. godinu za projekat «Sojeničko naselje na Panonskom jezeru», u kategoriji posebnog njegovanja odnosa prema tradicionalnim kulturno-historijskim vrijednostima u BiH,
– 2007. godine, Specijalno priznanje najmenadžer Jugoistočne i srednje Evrope, kao najviše priznanje za stvaranje ambijenta za biznis i razvoj grada,
– 2007. godine, Zlatna turistička ruža za razvoj i promociju turizma u BiH,
– 2007. godine, Nagrada međunarodnog centra za mir «Sloboda», priznanje za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobode u Bosni i Heregovini, Evropi i svijetu (nagrada je dodijeljena za razvoj kulture i kreativne industrije),
– Zlatna turistička ruža za turističku ličnost 2008. godine, za Načelnika Općine Tuzla, Jasmina Imamovića
– Predavanja Načelnika Općine Tuzla na prestižnom Kennedy School Univerziteta Harvard u Bostonu i u Svjetskoj banci u Washington-u na temu turistički preporod Tuzle.

– 2012. godine, NAGRADA SVJETSKE TURISTIČKE ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NACIJA
UNWTO – Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija, dodijelila je Općini Tuzla drugu nagradu ODISEJ ZA 2012. GODINU ZA INOVACIJE U JAVNIM POLITIKAMA I UPRAVLJANJU, za projekat „Valorizacija prirodnog naslijeđa – Panonska slana jezera u Tuzli“.

– Izvršni Direktorij manifestacije INTERSTAS – Međunarodne smotre turizma, filma i krajobraza, u saradnji sa središnjim Odborom Evropske federacije turističkih novinara (F.E.S.T.), sa sjedištem u Rimu, dodijelio je prestižne međunarodne turističke nagrade: ZLATNI INTERSTAS ‘2013. Općini Tuzla, te nagradu

– POVELJA Evropske federacije turističkih novinara (F.E.S.T.) načelniku Općine Tuzla, Jasminu Imamoviću.

U obrazoloženju nominacije stoji da je „grad TUZLA nominiran za Međunarodnu turističku nagradu ZLATNI INTERSTAS 2013., “za izuzetan doprinos razvoju turizma grada Tuzle, time i značajan doprinos razvoja turizma BiH u cijelosti”. U obrazloženju, također, stoji: „Prijedlog nominacije Povjerenstva turističkih novinara temelji se na vrlo zapaženom ulaganju u razvoj turizma grada Tuzle, posebice sjajnog projekta „Slana jezera“, jedinstvenog europskog fenomena. Predstavljajući Tuzlu, zapažena je pritom prezentacija bogatstva povijesnog, graditeljskog, kulturnog, tradicijskog naslijeđa, izuzetan geografski položaj, autohtonost, krajobrazna ljepota, izvornost, etno, gastro i druge tradicijske vrijednosti i potencijali, i današnja suvremenost”.

U obrazloženju nagrade POVELJA F.E.S.T., koju Evropska federacija turističkih novinara dodjeljuje načelniku Tuzle, Jasminu Imamoviću, stoji: „Nominirajući grad Tuzlu, i predlažući Vas za turističku nagradu, zaključna je ocjena da Vašim osobnim zalaganjem u turističkim razvojnim projektima grada Tuzle aktivno podupirete i ne samo razvoj vašeg Grada, već aktivno pridonosite i ukupnosti kvalitete turističke ponude BiH u međunarodnoj turističkoj razmjeni, a time i boljem razumijevanju među narodima i zemljama, što je prepoznalo i Povjerenstvo Europska i Svjetska turistička novinarska asocijacija (F.E.S.T.-a i F.I.J.E.-a).

– 2010. godine – BEACON STATUS za oblast Turistički potencijali u funkciji lokalnog razvoja.
– 2011. godine – BEACON STATUS za oblast Priprema i upravljanje projektima EU.
– 2012. godine – BEACON STATUS za oblast Energetska efikasnost u zgradarstvu.
*(Beacon status se dodjeljuje lokalnim upravama koje su demonstrirale jasnu viziju, odlične usluge i uvele inovacije u određenoj oblasti.

Program Beacon Scheme je započeo u Velikoj Britaniji, a u Bosni i Hercegovini je započeo sa primjenom od 2005. godine, sa ciljem prepoznavanja, nagrađivanja i promovisanja najboljih općinskih praksi u BiH. Pokrenuli su ga Ambasade Velike Britanije i Švicarske, u saradnji sa OSCE BiH, Savezima općina i gradova FBiH i RS, te entitetskim ministarstvima pravde, odnosno lokalne samouprave. *Beacon engl. svjetionik)

– 2015. godine, Zlatna plaketa Svjetske asocijacije Roma, koja se dodjeljuje osobama iz političkog života koje su se istakle u pomoći i realizaciji projekata koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života Roma u lokalnoj zajednici, dodijeljena je gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću.

– 2016. godine, Zlatna plaketa sa ljiljanom Saveza dobitnika najvećih ratnih priznanja TK, dodijeljena je gradonačelniku Tuzle Jasminu Imamoviću.

– 2016. godine, Zlatna plaketa Koordinacije boračkih udruženja Tuzle, dodijeljena je gradonačelniku Tuzle, Jasminu Imamoviću, kao zaslužnom pojedincu, za dugogodišnje zalaganje za bolja prava boraca, te pomoć i podršku koju pruža boračkoj populaciji.

– Od strane pisanih i elektronskih medija, te domaćih i stranih organizacija, Načelnik općine Tuzla/Gradonačelnik u više navrata proglašavan je za ličnost godine. Ova priznanja dodijeljena su za postignute rezultate u razvoju grada Tuzla u svim segmentima, što za rezultat ima poboljšanje ukupnih uslova rada i življenja građana Tuzle.