Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2023. godini

6. Marta 2023.

Na osnovu člana 11. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/23), Grad Tuzla, dana 06.03.2023. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2023. godini

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2023. godini

Obrazac prijave

Izjava 1

Izjava 2