Objavljen javni poziv za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

11. Maja 2021.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijima i postupku raspodjele sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 1/19,1/20) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2021. godinu sa pozicija Grantovi za kulturne manifestacije i Grantovi za sportske manifestacije, broj: 17-234/21 od 04.05.2021. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzla, dana 11.05.2021. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija. U Budžetu Grada Tuzla za 2021. godinu, obezbjeđena su sredstva za podršku manifestacijama koje realiziraju neprofitne organizacije, pozicionirana kao:

– „Grantovi za kulturne manifestacije“  u iznosu od 70.000,00 KM

– „Grantovi za sportske manifestacije“  u  iznosu od  70.000,00 KM.

Kompletan tekst javnog poziva sa pripadajućim obrascima možete preuzeti na sljedećom linkovima:

Javni poziv za za finansiranje/sufinansiranje kulturnih i sportskih manifestacija(Datum objave:11.05.2021)
-Prijavni obrazac
-Pregled budžeta predložene manifestacije
-Obrazac za narativni izvještaj
-Obrazac za finansijski izvještaj

Grad Tuzla

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu