Zakonski propisi / Legislation

7. Novembra 2016.

Zakonski propisi iz oblasti privrede

– ZAKON O FISKALNIM SISTEMIMA
– ZAKON O KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI (“Službene glasnik BiH”, br.76/06, 100/08 i 32/10)
– ZAKON O KONKURENCIJI (“Službene glasnik BiH”, br. 48/05)
– ZAKON O KONTROLI CIJENA (“Službene novine Federacije BiH”, br. 02/95,70/08)
– ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA (”Službene novine FBiH” broj: 35/09)
– ZAKON O OBRTU TK (”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 04/04)
– ZAKON O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MEĐUNARODNE ŠPEDICIJE U VEZI SA CARINJENJEM ROBE (”Službene novine FBiH”, broj: 46/00,37/01)
– ZAKON O PRIKUPLJANJU, PROIZVODNJI I PROMETU SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADNIH MATERIJALA (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98)
– ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (“Sl. novine Federacije BiH”, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08,88/08,07/09)
– ZAKON O TRGOVINI (‘’Službene novine Federacije BiH”, br. 64/04,12/05)
– ZAKON O TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI (“Službene novine Federacije BiH”, br. 02/95)
– ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA (”Službene novine TK”, broj:11/15)
– ZAKON O TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI U TK(”Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/00)
– ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI U FBIH (”Službene novine FBiH” broj 32/09)
– ZAKON O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI U TK(”Službene novine TK”, broj:08/14)
– ZAKON O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA (“Službene novine Federacije BiH”, br. 45/02)
– ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI U FBIH (”Službene novine FBiH” broj 32/09)
– ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI U TK (”Službene novine TK”, broj: 01/12, 14/16)
– ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI FBIH (”Službene novine FBiH”, broj: 40/10)
– ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI (”Službeni glasnik BiH” broj:25/06)
– ZAKON O UVJETIMA I NACINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI REZANJA DRVETA (“Službene novine FBiH, broj 27/97)

 

Zakonski propisi iz oblasti poljoprivrede

– ZAKON O MJERAMA ZA UNAPREĐIVANJE STOČARSTVA (Službene novine FBiH 23/98)
– ZAKON O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU TUZLANSKOG KANTONA (Službene novine TK, broj: 08/14, 02/16)
– ZAKON O NOVČANOJ PODRŠCI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (Službene novine FBiH 28/04)
– ZAKON O POLJOPRIVREDI (Službene novine Federacije BiH, br. 88/07, 04/10, 07/13)
– ZAKON O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA (Službene novine FBiH, broj: 66/13)
– ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (Službene novine Tuzlanskog kantona, broj: 11/00, 04/04)
– ZAKON O PROMJENI NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA (Službene novine TK broj: 10/10)
– ZAKON O STOČARSTVU (Službene novine FBiH, broj: 66/13)
– ZAKON O ZADRUGAMA (Službene novine FBiH, broj: 28/97)
– ZAKON O ZAŠTITI NOVIH SORTI BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI (Službeni glasnik BiH, broj: 14/10,32/13)
– ZAKON O NOVČANIM PODRŠKAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU (Službene novine FBiH, broj: 42/10)
– ZAKON O NOVČANOJ PODRŠCI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (Službene novine TK broj: 05/07, 12/07)
– ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (Službene novine FBiH, broj: 52/09)


Podzakonski propisi iz oblasti poljoprivrede

– NAREDBA O OGRANIČAVANjU PROMETA I KRETANjA GOVEDA, OVACA I KOZA U BOSNI I HERCEGOVINI (Sl. glasnik BiH, br. 47/08.)

– PRAVILNIK O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA, LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I REGULIRANIH OBJEKATA (Službeni glasnik BiH, broj: 48/13)

– PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM I KADROVSKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA ŽITARICA (Službene novine FBiH, broj: 02/13)

– PRAVILNIK O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I KONTROLE KROMPIROVIH CISTOLIKIH NEMATODA (Službeni glasnik BiH, broj: 98/12)

– PRAVILNIK O NAČINU I METODOLOGIJI PROVOĐENJA STRUČNOG PREGLEDA NAD PROIZVODNJOM SJEMENA (Službene novine FBiH, broj 81/06)

– PRAVILNIK O NAČINU IUSLOVIMA OSTVARENJA NOVČANE PODRŠKE PO MODELU POTICAJA PROIZVODNJI (Službene novine FBiH, broj: 60/14, 75/14)

– PRAVILNIK O SLUŽBENOM NADZORU SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI (Službeni glasnik BiH, broj: 13/15)

– PRAVILNIK O STAVLJANJU U PROMET MATERIJALA ZA RAZMNOŽAVANJE VOĆA I VOĆNIH SADNICA NAMIJENJENIH ZA PROIZVODNJU VOĆA U BOSNI I HERCEGOVINI (Službeni glasnik BiH, broj: 50/13)

– PRAVILNIK O STAVLJANJU U PROMET SJEMENA KRMNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI (Službeni glasnik BiH, broj: 83/13)

– PRAVILNIK O UPISU DISTRIBUTERA I UVOZNIKA MINERALNIH ĐUBRIVA U REGISTAR DISTRIBUTERA I UVOZNIKA MINERALNIH ĐUBRIVA (Službeni glasnik BiH, broj: 05/13)

– PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU KAPITALNIH ULAGANJA (Službene novine FBiH, broj: 109/12)

– PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA (Službene novine FBiH, broj: 56/12, 109/12)

– PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI OTKUPA I OBRADE DUHANA (Službeni glasnik BiH, broj:51/12)

– PRAVILNIK O UVJETIMA ZA PROIZVODNJU DUHANA (Službeni glasnik BiH, broj:51/12)

– PRAVILNIK O OSNOVNIM ZAHTJEVIMA, O KVALITETU POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA, NAČINU PAKOVANJA, PLOMBIRANJA, DEKLARISANJA I USLOVIMA ČUVANJA SADNOG MATERIJALA POLJOPRIVREDNOG BILJA (Službene novine FBiH, br. 51/03)

– PRAVILNIK O OSNOVNIM ZAHTJEVIMA O KVALITETU, PAKOVANJU I DEKLARISANJU SJEMENA POLJOPRIVREDNOG BILJA (Službene novine FBiH, br. 49/03)

– PRAVILNIK O POSTUPKU SA ZALIHAMA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ČIJI SU PROMET I UPOTREBA ZABRANJENI (Službeni glasnik BiH, broj: 58/09)

– PRAVILNIK O PROVOĐENJU SISTEMSKE KONTROLE I PREDUZIMANJU MJERA U CILJU SPRJEČAVANJA UNOŠENJA, ŠIRENJA I KONTROLE PRSTENASTE TRULEŽI KRTOLA KROMPIRA KOJU UZROKUJE BAKTERIJA CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SSP. SEPEDONICUS (SPIECKERMANN ET KOTTHOFF) DAVIS ET AL. (Službeni glasnik BiH, broj: 90/09)

– PRAVILNIK O PROVOĐENJU SISTEMSKE KONTROLE I PREDUZIMANJU MJERA U CILJU SPRJEČAVANJA UNOŠENJA, ŠIRENJA I KONTROLE SMEĐE TRULEŽI KROMPIRA I BAKTERIJSKOG UVENUĆA NA KROMPIRU I PARADAJZU PROUZROKOVANIH BAKTERIJOM RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCHI ET AL. (Službeni glasnik BiH, broj: 90/09)

– PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

– PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU I UVJETIMA UPISA U REGISTRE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA I POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA (Službene novine FBiH, br.05/03)

– PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU IZDAVANJA UVJERENJA I OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PORIJEKLU SJEMENA (Službene novine FBiH, broj:16/07)

– PRAVILNIK O STRUČNOM PREGLEDU NAD PROIZVODNJOM POLJOPRIVREDNOG SADNOG MATERIJALA (Službene novine FBiH”, br. 25/04)

– PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTAR KLIJENATA (Službene novine FBiH, broj: 42/08)

– PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAMJENE, ZAKUPA I KONCESIJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE (Službene novine F BiH, broj: 78/09)

– PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI NAUČNO-STRUČNE INSTITUCIJE I LABORATORIJI ZA VRŠENJE POSLOVA IZRADE PROJEKATA, TE MJERENJA I ISPITIVANJA ZEMLJIŠTA (Službene novine FBiH, broj: 39/10)

– PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRE-DUZEĆA, ODNOSNO DRUGA PRAVNA LICA ČIJA JE DELATNOST PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA HA VELIKO I MALO (Službeni list SFRJ, broj: 36/91)

– PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU DOZVOLJENIH KOLIČINA ŠTETNIH I OPASNIH MATERIJA U ZEMLJIŠTU I METODE NJIHOVOG ISPITIVANJA (Službene novine FBiH, br. 72/09)

– UPUTA O NAČINU USPOSTAVE I VOĐENJA SORTNE LISTE POLJOPRIVREDNOG BILJA U BOSNI I HERCEGOVINI (Službeni glasnik BiH, broj: 59/10)

– SPISAK STRANIH SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE JE ODOBRENO UVOĐENJE U PROIZVODNJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (Službene novine FBiH, br. 37/02)

– UPUTSTVO O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA RAZVRSTAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U BONITETNE KATEGORIJE (Službene novine FBiH, broj: 78/09)

– UPUTSTVO O POSTUPKU, RADNJAMA I USLOVIMA ZA VRŠENJE KONTROLE PLODNOSTI ZEMLJIŠTA

– UPUTSTVO O SISTEMATSKOJ KONTROLI PLODNOSTI ZEMLJIŠTA (Službene novine FBiH, br. 47/98)

– UPUTSTVO O OBAVEZNOJ JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA IZRADU PROJEKATA REKULTIVACIJE (Službene novine FBiH, broj: 73/09)