Službe


Gradonačelnik

Gradonačelnik

Gradonačelnik

Poštovani, Srdačno Vas pozdravljam. Dobrodošli u Grad Tuzlu. Želim Vas obavijestiti da su državni službenici i namještenici tu da Vam pomognu u ostvarenju Vaših prava iz nadležnosti Grada Tuzle. U Centru za pružanje usluga građanima nalaze se brošure iz kojih možete saznati u kojoj od službi možete ostvariti neko od Vaših prava iz nadležnosti Grada Tuzle. Da bi olakšali i pojednostavili postupke pred nadležnim službama u Centru za pružanje usluga nalaze se i obrasci u kojima je navedeno koju dok[pročitaj sadržaj]

Korona virus –
mjere zaštite i korisne informacije                                      Prijavite svakoga ko zapali vatru na otvorenom

Izdvojeno

Općina Tuzla dobitnik UNWTO nagrade "Odisej"

odisej

Budžet za građane

Pozivi i konkursi

Službeni glasnici

Grad Tuzla

ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH
Tel: +387 35 307 307
Web: http://tuzla.ba

Mapa

Galerija

Vijesti – saopštenja

VIDEO: Radovi na sanaciji putne infrastrukture u ulici 1. inžinjerijske brigade u Tuzli
VIDEO: Radovi na sanaciji putne infrastrukture u ulici 1. inžinjerijske brigade u Tuzli

U Tuzli su u toku radovi na putnoj infrastrukturi na više lokacija. Jedan od projekata čija realizacija je u toku je „Rješenje kolskog i pješačkog saobraćaja između ulica ZAVNOBiH-a i 1. inžinjerijske brigade“. U okviru projekta će biti izvršena sanacija putne infrastrukture u ulici 1. inžinjerijske brigade i parking prostora između zgrade Jupiter i korita Jale, u cilju obezbjeđenja kvalitetnijeg saobraćaja u mirovanju, zatim izgrađen dio pješačko-biciklističke staze od ...

Uskoro realizacija online obuke za poduzetnike za registraciju i pokretanje biznisa u okviru  CEFE Programa podrške poduzetništvu u Tuzli
Uskoro realizacija online obuke za poduzetnike za registraciju i pokretanje biznisa u okviru CEFE Programa podrške poduzetništvu u Tuzli

Grad Tuzla i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, počinje sa realizacijom online obuke, sastavljene iz tri modula, u trajanju po dva dana. Prvi modul biće organizovan 15. i 16. augusta, odnosno u subotu i nedjelju, preko ZOOM platforme, a u skladu sa poštivanjem naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova, radi sprečavanja širenja korona virusa. Kroz CEFE Program podrške poduzetništvu, polaznicima koji su ...

Objava rang listi za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle
Objava rang listi za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

Na šesti po redu Javni poziv Grada Tuzle za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle, objavljen 4.6.2020. godine pristiglo je 150 prijava, od kojih je 98 prijava bilo potpuno i blagovremeno. Radi se o 60 prijava za nabavku peći na pelet, 19 prijava za nabavku kompaktne toplinske podstanice i 19 prijava za utopljavanje individualnih stambenih objekata i ugradnju toplinski pumpi. Rang liste za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja ...

Gradsko vijeće

Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

Sjednice Gradskog vijeća Grada Tuzle

Poziv za 9. vanrednu sjednicu Graddskog vijeća Grada Tuzle Dnevni red - 43. sjednica GVT Poziv za 8. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle Poziv za 7. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle Poziv za 6. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle Poziv za 5. vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle Dnevni red - 42. sjednica GVT Dnevni red - 41. sjednica GVT - Poziv za 41. sjednicu Gradskog vijeća Grada Tuzle, koja će biti održana u četvrtak 30. 01. 2020. godine sa poč[pročitaj sadržaj]

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad Tuzla

Grad, kao jedinica lokalne samouprave, je samostalna u odlučivanju i vršenju poslova iz samoupravnog djelokruga a u skladu sa federalnim zakonom, odnosno kantonalnim zakonom i Statutom Grada. Grad u okviru svog samoupravnog djelokruga: - osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom, zakonima i Statutom Grada, - osigurava lokalne potrebe stanovništva iz oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, kulturi, fizičkoj kulturi i sportu, ako zakonima [pročitaj sadržaj]

Vodič o pristupu informacijama

Vodič o pristupu informacijama

Vodič o pristupu informacijama

Odluka o usvajanju Vodiča za pristup informacijama i Indeks registra informacija pod kontrolom služb[pročitaj sadržaj]

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja

Tuzla je tradicionalno otvoren grad, sa razvijenom međunarodnom saradnjom, čiji počeci sežu unazad[pročitaj sadržaj]

Mjesne zajednice

Mjesne zajednice

Mjesne zajednice

Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona[pročitaj sadržaj]

e-Uprava

No thumbnail available

Javni pozivi i konkursi

  KONAČNA RANG LISTA PODNOSILACA PRIJAVA PO ŠESTOM JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIR[pročitaj sadržaj]
120.441
stanovnika
40
mjesnih zajednica
294km2
površina
13
fakulteta

JP SKPC 'Mejdan'

http://mejdan.ba

'Tržnice-Pijace' d.o.o.

http://trznicetuzla.com.ba

'Centralno grijanje', Tuzla

http://www.grijanjetuzla.ba

'Narodno Pozorište', Tuzla

http://www.nptz.ba/

'Naše dijete', Tuzla

http://www.nasedijete.com.ba/

JKP 'Komemorativni centar'

http://komemorativni-centar.ba

BIT Centar, Tuzla

http://bit.ba

JKP 'Saobraćaj i komunikacije'

http://jkp-sik-tuzla.com.ba

Centar za kulturu, Tuzla

http://centarzakulturutuzla.ba/

JKP 'Komunalac'

http://komunalac.com.ba

Razvojno poduzetnički centar

http://rpctuzla.ba

'Dom penzionera', Tuzla

http://www.dompenzionera.ba/